Na cestu

Jak tvrdý lockdown dopadne na kostely? Stačí mít respirátor a vše zůstává skoro jako dřív

Na procházku lze vyrazit jen v rámci katastru obce, kde žijete. Na bohoslužbu však můžete cestovat až na druhý konec okresu. Nová antipandemická opatření, která vstupují v platnost v pondělí 1. března 2021, dosud platná omezení nezpřísňují. Novinkou je již dříve Ministerstvem zdravotnictví nařízená povinnost nosit respirátor FFP2/KN95 nebo zdravotnickou roušku. Počty účastníků se řídí velikosti kostela nebo modlitebny. Povolené je obsadit 10 % míst k sezení.

„Shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel,“ opakuje nové krizové opatření Vlády ČR ze dne 26. února 2021 již dříve vyhlášená opatření.

Nová povinnost: respirátory FFP2

Kostely musí být nadále vybaveny desinfekcí a věřící se nesmí při bohoslužbě zdravit podáním ruky ani společně zpívat. „Před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének,“ nařizuji krizová opatření.

Reklama

S těmito opatřeními se církve řídí již od jejich vyhlášení na podzim loňského roku. Nově k nim však musí duchovní správci započítat také povinnost nošení respirátorů. Doma ušitá látková rouška již od 25. února dle nařízení Ministerstva zdravotnictví nestačí. „Během bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu,“ upozornilo na nové opatření tiskové středisko České biskupské konference. K tématu jsme se věnovali již v tomto příspěvku.

Aktuálně platná opatření, která se týkají bohoslužeb a náboženských shromáždění lze najít na Covid portálu.

Ilustrační foto – Vojtěch Curylo/Člověk a Víra

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap