Na cestu

Látková rouška nestačí. Do kostela už jen s respirátorem nebo chirurgickou rouškou

Nové nařízení Ministerstva zdravotnictví v reakci na nepříznivý vývoj epidemie Covid-19 zpřísňuje opatření. Doma ušité látkové roušky nebo různé šátky musí od čtvrtka 25. února 2021 nahradit normované respirátory nebo dvě chirurgické roušky. Tato povinnost se vztahuje na osoby starší 15 let v místech, kde dochází k vysoké kumulaci lidí. Týká se to prodejen, čekáren, prostředcích MHD, ale i čekáren.

Od 1. března 2021 se tato povinnost rozšiřuje na všechny vnitřní prostory staveb a všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe nejméně 2 metry. Kostelů, které jsou stále veřejně přístupné v čase bohoslužeb, se toto opatření dotkne také. V seznamu výjimek sakrální prostory uvedeny nejsou. Současná pravidla pro církve a náboženské společnosti umožňují sloužit bohoslužby při obsazenosti 10 % míst k sezení. Podle velikosti kostela se tak na bohoslužbách schází několik jednotlivců, ale i desítky věřících.

Výjimky z povinnosti nosit respirátor nebo zdravotnické roušky jsou uvedeny v opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Plné znění nového mimořádného opatření najdete zde.

Reklama

Situace se v zemi stále zhoršuje. Lépe se chránit je nezbytné

Důvody, které ke zpřísnění vedou, vycházejí ze stále se zhoršující situaci v zemi. Nasazení respirátorů je to nejmenší, co můžeme pro sebe a své okolí udělat. „Je potřeba udělat maximum pro to, aby se zamezilo šíření nákazy Covid-19. Každý z nás může nošením adekvátních pomůcek na ochranu dýchacích cest přispět v boji proti epidemii. Z tohoto důvodu Ministerstvo zdravotnictví vydává opatření, které stanovuje nošení respirátorů třídy FFP2 bez výdechového ventilu, případně tzv. nano-roušek nebo dvou jednorázových chirurgických roušek, a to v místech, ve kterých dochází k vysoké kumulaci lidí. Podstatné přitom je, jakou mají tyto ochranné pomůcky filtrační účinnost,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Nahradit respirátor jednorázovou rouškou je dočasné řešení

U respirátorů a roušek přitom nezáleží na tom, zda je vyrobena z nano-materiálu či nikoliv, ale jakou normu výrobek naplňuje. Označení FFP2, KN95 je u respirátorů zárukou až 95% filtrační účinnosti. Použít je možné i dvě jednorázové roušky na sobě. Tento způsob ochrany je však zvolen pouze na přechodnou dobu s ohledem na to, že ne všichni mají možnost si respirátor okamžitě pořídit.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap