Na cestu

Koronaviru podlehlo už 10 zdravotníků. Nákazu jich má 16 tisíc. Biskup Nuzík napsal lékařům a sestrám dopis

Lékaři, zdravotní sestry, sanitáři a další nemocniční personál včetně dobrovolníků bojuje proti nemoci Covid-19 v první linii. Přirovnání k válečné rétorice není vůbec nadsazené.

Stejně jako v jiných válkách mají právě ti v prvních řadách největší pravděpodobnost, že se z boje domů živí nevrátí. Koronavirem se od počátku pandemie nakazilo již téměř 16 tisíc zaměstnanců ve zdravotnictví. Pět lékařů a pět zdravotníků nemoci podlehlo.

Olomoucký pomocný biskup Josef Nuzík, který je předsedou rady ČBK pro zdravotnictví, napsal v těchto dnech všem zdravotníkům dopis. Vyjádřil úctu a obdiv k jejich obětavému nasazení  a ujistil je o modlitbě své a ostatních věřících. 

Dopis biskupa Josefa Nuzíka, předsedy rady ČBK pro zdravotnictví

Vážení lékaři, drazí zdravotníci, milí nemocniční kaplani a všichni, kteří pomáháte,

na konci minulého roku se v Číně objevil virus COVID-19 a po několika měsících vstoupil tento nezvaný host bez zaklepání i do našich dveří. Od té doby se s ním potýkáme, a protože jsme se ocitli v takové situaci poprvé, není divu, že tento střet provází hledání, omyly, pokusy o nápravu a neustále se měnící rozhodnutí. Každý krok vlády je v médiích i doma hojně komentován odborníky, samozvanými experty či laiky, nařízení zasahují do všech sfér života společnosti a jejich důsledky se projevují v soukromí i v zaměstnání.

Opatření vydaná v souvislosti s epidemií dopadají také na VÁS, neboť máte rodiny, cestujete do práce, nakupujete, bavíte se, prostě žijete. Mnohým lidem se zdají restrikce příliš drastické
a těžko splnitelné a jen s obtížemi či nechutí se jim podřizují. Jsou přesvědčeni, že je to maximum, co vydrží. VY naopak pomyslnou hranici snesitelného dennodenně posouváte navzdory riziku, které je s tím spojeno. Zatímco my ostatní se hledíme kontaktů s těmi, kteří by pro nás mohli být zdrojem nákazy, chránit, VY jdete při každé své službě tomuto nebezpečí vstříc. Zasloužíte uznání a obdiv nejen za to, jak v extrémně náročných podmínkách zvládáte svou profesi, ale také za to, jak jste se k této mimořádné výzvě postavili – jako ke svému poslání, nejen povinnosti.

Už řadu let žehnám houkající vozy záchranné služby, které mě míjejí, slovy: „Veď, Bože, tohoto lékaře a celý tento záchranný proces, aby se dostalo pomoci tomu, kdo je v nebezpečí života.“ Rád bych vás, milí zdravotníci, ujistil, že obdobnou prosbu v tomto složitém období pronáším nejen já, ale mnoho kněží a řeholních sester i věřících, kteří se za VÁS modlí: „Ať Vás Bůh zachovává ve zdraví duše i těla, pomáhá zvládat stres a překonávat únavu, abyste mohli pokračovat ve svém poslání a službě nemocným a pomáhali jim v návratu ke svým blízkým a do svého prostředí.“

Na podzim vyhlášený nouzový stav spadá v církevním kalendáři do tzv. konce liturgického roku, kdy se každoročně v denní liturgii předčítají biblické texty o různých apokalyptických znameních, která budou předcházet konci světa a druhému příchodu Krista. Na těchto úryvcích mě vždy zaujme, jak Pán provede své věrné i tímto tak neobvyklým a dramatickým obdobím a všemi protivenstvími. Přeji nám všem, a modlím se za to, aby tomu tak bylo i v tento čas a v této situaci, kterou společně prožíváme. Aby dle přání papeže Františka vyšel z této krize náš svět lepší, ne horší. Děkujeme VÁM, drazí lékaři, zdravotníci a nemocniční kaplani, že k tomu napomáháte.

S požehnáním a se vzpomínkou v denní modlitbě

+ Josef Nuzík

Reklama

předseda rady ČBK pro zdravotnictví

Foto: František Ingr/Člověk a víra

Zdroj: Tiskové středisko ČBK

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap