Fotoevangelium

Jana jsem přece dal stít. Kdo však je ten, o kterém slyším takové věci?

Údělný kníže Herodes uslyšel o všem, co se dálo, ale nevěděl, co si má myslet, protože jedni říkali (o Ježíšovi), že to Jan byl vzkříšen z mrtvých, druzí, že se objevil Eliáš, jiní, že vstal některý z dávných proroků. Herodes však řekl: „Jana jsem přece dal stít. Kdo je tedy ten, o kterém slyším takové věci?“ A snažil se ho uvidět.

Evangelium – Lk 9,7-9

Fotka od Laila_ z Pixabay
Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap