Knihy

Jezuité prožívají Ignaciánský rok 2021-2022. S příběhem zakladatele seznamuje děti nový komiks

Zásah dělovou koulí při obraně španělské Pamplony se před 500 lety stal zlomovým okamžikem v životě sv. Ignáce z Loyoly. Fraktury dolních končetin znemožnily mladému ctižádostivému šlechtici pokračovat v bitvě proti Francouzům a z vojenského důstojníka se stává kajícník, mystik, duchovní vůdce, horlivý evangelizátor. Jezuité na celém světě si během Ignaciánského roku 2021 až 2022 připomenou hned dvě staletá jubilea.

V roce 2022 uplyne 400 let od svatořečení šesti světců 16. století

Dne 20. května to bude 500 let od bitvy o Pamplonu a 12. března 2022 jubilejní rok završí 400. výročí od svatořečení Ignáce z Loyoly. Zakladatel nového řeholního společenství a později i generální představený jezuitů byl kanonizován papežem Řehořem XV. v roce 1622. Spolu s ním se na oltář povýšili další velikáni té doby – sv. František Xaverský, sv. Terezie z Avily, sv. Filip Neri a sv. Izidor.  

Knížka pro děti i komiks – dvě novinky o sv. Ignáci od nakladatelství Refugium

K jubilejnímu roku vyšly v jezuitském nakladatelství Refugium Velehrad Roma dvě knihy zaměřené na nejmladší čtenáře, které přibližují sv. Ignáce z Loyoly. První vyšla ještě na konci roku 2020 obrázková knížka určená čtenářům od 6 let s názvem „Ignác z Loyoly – Mezi přáteli“. Knížka popisuje život svatého Ignáce z Loyoly jako statečného rytíře, který zažil mnohá dobrodružství a objevil, že to nejdůležitější je být přítelem Ježíše. Vyprávění je obrázky i jednoduchými texty přizpůsobené dětskému vnímání. Nakladatelství Refugium ji připravilo pro české čtenáře podle španělské předlohy.

Novinkou letošního roku je animovaný komiks s názvem „Ignác hledá něco víc“. Tato publikace přesně v duchu dobrodružných komiksových příběhů přibližuje starším dětem životní příběh zakladatele jezuitů. „Charakterizuje ho touha vytvářet v životě smysluplné věci – i přes všechny nezodpovězené otázky, pochybnosti a krize – a přitom všem zůstávat v rozhovoru s Bohem věrný. Výstižně na to vše poukazují obrázky z pestrého světcova života,“ popisuje knižní novinku anotace nakladatelství. Obě knížky je možné objednat přímo na stránce nakladatelství Refugium.cz.

Reklama
Reklama

Reklama
Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap