Knihy

Jezuité prožívají Ignaciánský rok 2021-2022. S příběhem zakladatele seznamuje děti nový komiks

Zásah dělovou koulí při obraně španělské Pamplony se před 500 lety stal zlomovým okamžikem v životě sv. Ignáce z Loyoly. Fraktury dolních končetin znemožnily mladému ctižádostivému šlechtici pokračovat v bitvě proti Francouzům a z vojenského důstojníka se stává kajícník, mystik, duchovní vůdce, horlivý evangelizátor. Jezuité na celém světě si během Ignaciánského roku 2021 až 2022 připomenou hned dvě staletá jubilea.

Reklama

V roce 2022 uplyne 400 let od svatořečení šesti světců 16. století

Dne 20. května to bude 500 let od bitvy o Pamplonu a 12. března 2022 jubilejní rok završí 400. výročí od svatořečení Ignáce z Loyoly. Zakladatel nového řeholního společenství a později i generální představený jezuitů byl kanonizován papežem Řehořem XV. v roce 1622. Spolu s ním se na oltář povýšili další velikáni té doby – sv. František Xaverský, sv. Terezie z Avily, sv. Filip Neri a sv. Izidor.  

Knížka pro děti i komiks – dvě novinky o sv. Ignáci od nakladatelství Refugium

K jubilejnímu roku vyšly v jezuitském nakladatelství Refugium Velehrad Roma dvě knihy zaměřené na nejmladší čtenáře, které přibližují sv. Ignáce z Loyoly. První vyšla ještě na konci roku 2020 obrázková knížka určená čtenářům od 6 let s názvem „Ignác z Loyoly – Mezi přáteli“. Knížka popisuje život svatého Ignáce z Loyoly jako statečného rytíře, který zažil mnohá dobrodružství a objevil, že to nejdůležitější je být přítelem Ježíše. Vyprávění je obrázky i jednoduchými texty přizpůsobené dětskému vnímání. Nakladatelství Refugium ji připravilo pro české čtenáře podle španělské předlohy.

Novinkou letošního roku je animovaný komiks s názvem „Ignác hledá něco víc“. Tato publikace přesně v duchu dobrodružných komiksových příběhů přibližuje starším dětem životní příběh zakladatele jezuitů. „Charakterizuje ho touha vytvářet v životě smysluplné věci – i přes všechny nezodpovězené otázky, pochybnosti a krize – a přitom všem zůstávat v rozhovoru s Bohem věrný. Výstižně na to vše poukazují obrázky z pestrého světcova života,“ popisuje knižní novinku anotace nakladatelství. Obě knížky je možné objednat přímo na stránce nakladatelství Refugium.cz.

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap