Kláštery

Lidé pomohli břevnovskému klášteru s opravou střechy baziliky. Darovali statisíce

Na konci srpna se vlevo od vchodu do baziliky sv. Markéty v areálu břevnovského kláštera objevila červenobílá páska. Prostor pod střechou nebyl bezpečný. Vlivem zatékání do střechy kostela došlo k narušení struktury krokve, která praskla a hrozilo sesunutí pálené střešní krytiny neboli prejzů. Břevnovští benediktini museli část střechy opravit za nemalé investice. O příspěvek na náklady ve výši 350 tisíc korun proto požádali veřejnost.

Reklama

„Vzhledem k současné situaci, kdy zároveň došlo k výraznému výpadku příjmů kláštera v souvislosti s epidemií Covid-19, uvítáme dobrovolné příspěvky na opravu střechy kostela. Pokud se vybere větší částka, než jaká je nyní nutná, bude použita na vyspravení krytiny na zbylé ploše střechy kostela, kde je potřeba pracovní plošina a horolezecká služba,“ uvedli benediktini na webu kláštera.

V polovině prosince zveřejnili souhrnnou informaci o opravě střechy i výsledku této mimořádné sbírky. Na novou krokev a další práce pod střechou chrámu se složilo 29 dárců, kteří klášteru přispěli částkou ve výši 559 633 Kč. Jeden z dárců poskytl dokonce celou potřebnou částku 350 tisíc korun, jiný daroval 100 tisíc, další 30 tisíc. Poděkování včetně rozpisu jednotlivých finančních příspěvků a fotografie z oprav najdete na webu kláštera Břevnov.

Foto: www.brevnov.cz

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap