Fotoevangelium

Má z ní větší radost než z těch devětadevadesáti, které se nezatoulaly

Ježíš řekl svým učedníkům: Co myslíte? Když má někdo sto ovcí a jedna z nich se zatoulá, nenechá těch devětadevadesát na horách a nepůjde hledat tu zatoulanou? A když se mu podaří ji nalézt, amen, pravím vám: má z ní větší radost než z těch devětadevadesáti, které se nezatoulaly. Stejně tak nechce váš nebeský Otec, aby zahynul jediný z těchto nepatrných.

Evangelium – Mt 18,12-14

Foto: Pixabay.com

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap