Fotoevangelium

Můj dům má být domem modlitby

Když Ježíš vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a řekl jim: „Je psáno: `Můj dům má být domem modlitby‘, ale vy jste z něho udělali lupičské doupě.“ Každý den učil v chrámě. Velekněží a učitelé Zákona i přední muži z lidu usilovali o to, aby ho zahubili, ale nevěděli, jak to provést, protože všechen lid (na něm) visel a (rád) mu naslouchal.

Evangelium – Lk 19,45-48

Fotka od StockSnap z Pixabay
Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap