Cesta je cíl

Modlitba za vnitřní svobodu od strachu podle P. Vojtěcha Kodeta

Když karmelitán P. Vojtěch Kodet, O. Carm. zveřejnil 3. října na svém webu „Modlitbu za vnitřní svobodu od strachu“, stála Česká republika na počátku stoupající křivky počtu nemocných koronavirem. Od té doby nemoc Covid-19 zasáhla statisíce lidí a přinesla tisíce obětí. Strach o zdraví, obavy z budoucnosti a úzkosti ze ztráty blízkých trápí stále mnoho lidí. Modlitbu za vnitřní svobodu od strachu, která je na stránce otce Vojtěcha Kodeta druhým nejčtenějším příspěvkem za celý uplynulý rok, s jeho laskavým svolením publikujeme.

Modlitba za vnitřní svobodu od strachu

Pane Ježíši Kriste, děkuji ti, že nejsem na život sám.

Mám tebe a své blízké, které jsi mi dal.

Děkuji ti, že jsi se mnou spojil svůj život

a mohu za tebou přijít se vším, co mě tíží.

Děkuji ti, že se před tebou nemusím vykazovat

žádnou dokonalostí ani žádným výkonem.

Vím, že mě miluješ takového, jaký jsem,

a že víš, co nosím ve svém srdci a s čím každodenně zápasím.

Je tolik skutečností, které mě chtějí od tebe vzdálit

a sebrat mi vnitřní pokoj a svobodu, kterou jsi mi daroval.

Dnes bych ti chtěl vydat zvlášť všechny své starosti, obavy, strachy a úzkosti.

Daruj mi, prosím, vnitřní svobodu

od obavy, že nemám věci lidsky pod kontrolou,

od ochromující starosti o zdraví své i svých blízkých,

od strachu z nemoci a ze smrti,

od úzkosti ze ztráty zaměstnání a chudoby,

od katastrofických scénářů budoucnosti.

Ty jsi Pánem mého života, života mých drahých i celého světa.

Daruj mi prosím vnější i vnitřní svobodu,

abych neměl strach stýkat se se svými bližními,

abych uměl rozlišovat mezi zprávami, které ke mně přicházejí,

abych si zachoval naději v budoucnost a důvěru v tebe, 

a ze strachu nezapomněl žít.

Prosím tě, Pane Ježíši, ujmi se nás.

Tolikrát jsi za svého života svým učedníkům říkal: „Nebojte se!“

Tolikrát jsi jim předával do jejich srdcí svůj pokoj.

Ujišťoval jsi je, že Otec ví, co potřebujeme

a že má také sečteny všechny naše vlasy na hlavě.

Pomoz nám, abychom věřili víc tobě a tvému slovu

než slovům, která zasévají strach.

Prosím tě, sejmi z nás a z celé naší společnosti závoj strachu a úzkosti

a dej nám odvahu k důvěře, že se ti nic nevymklo z rukou.

Prosím tě o moudrost, abychom se dobře rozhodovali každý den a správně jednali.

Pokud máme projít nějakou životní zkouškou,

dej nám, prosím, tu milost,

abychom to přijali a nespoléhali na sebe, svůj rozum a svoje síly.

Odevzdávám se ti, Pane Ježíši, na další den svého života.

Odevzdávám ti také všechny své drahé a prosím tě,

chraň nás před všemi úklady nepřítele spásy,

který rozsévá strach a ničí lidské vztahy,

odvádí nás od tebe a od důvěry ve tvoji prozřetelnost, dobrotu a lásku.

Pošli své svaté anděly, ať chrání mě i všechny mé blízké

od nemoci a nešťastných událostí.

Veď mě, prosím, svým Duchem,

Reklama

ať mohu přinést pokoj všem, se kterými se setkám.

Amen.

Zdroj text a foto: www.vojtechkodet.cz

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap