Fotoevangelium

My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou

Petr řekl Ježíšovi: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou.“ Ježíš odpověděl: „Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase: domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování, a v budoucím věku život věčný! A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními.“

Evangelium – Mk 10,28-31

Fotka od Arek Socha z Pixabay

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap