Cesta je cíl

Na Slovensku bojují proti pandemii postem. Biskupové tam vyhlásili osm „Velkých pátků“

Jak osm „Velkých pátků“ za sebou má vypadat půst katolických věřících na Slovensku. K tomu, aby lidé své modlitby za odvrácení pandemie koronaviru, podpořili postem, vyzvali biskupové na 97. plenárním zasedání Konference biskupů Slovenska (KBS). Jejich setkání se uskutečnilo ve dnech 26. a 27. října prostřednictvím internetu. Kromě přísných postů srovnatelných s těmi, které církev vyhlašuje na Popeleční středu a Velký pátek, prosí věřící, aby se pravidelně modlili „Modlitbu za Slovensko“.  

Postní pátky až do Vánoc

„Od 30. října až do 18. prosince 2020, tedy na osm po sobě následujících pátků, biskupové vyhlašují pro celou katolickou církev na Slovensku přísný půst za odvrácení pandemie. Věřící mezi 18. a 60. rokem života, kteří jsou zdraví a netrpí žádnými nemocemi, ať se během těchto osmi pátků postí takovým způsobem, jako je ve zvyku postit se na Velký pátek. To znamená, ať se zdrží masitých pokrmů a ať se nají dosyta jen jednou za den – s tím, že mohou ještě dvakrát během dne přijmout menší pokrm,“ sdělil arcibiskup Stanislav Zvolenský, který je předsedou Konference biskupů Slovenska.

Kdo se postit nemůže, ať je štědrý v almužně

„Protože tradice církve mluví také o dalších prostředcích pokání, do pozornosti všem ukládáme modlitbu a almužnu. Tyto dva způsoby mohou využít i ti, pro jejichž zdraví by bylo nepřiměřené zachovávat přísný půst. V těchto časech, když naši bratři a sestry žijící na okraji společnosti mají ještě menší možnosti pořídit si to, co potřebují pro život, ať tedy věřící neváhají konat více skutků křesťanské lásky, zejména poskytovat almužnu potřebným. Berme to jako křesťanskou povinnost, aby nejchudší nezůstali bez pomoci! Slovenští biskupové také zvou k denní modlitbě za Slovensko, a k jejímu intenzivnímu šíření mezi všemi věřícími,“ uvedl předseda Konference biskupů Slovenska.

Reklama

Účast dobrovolná, ale žádoucí

Podle vyjádření biskupů je půst dobrovolný jeho zachovávání však považují za dobro pro celé společenství věřících. „Půst není povinný pod hříchem, to znamená, že je dobrovolný. Ale pro každého z nás platí povinnost, abychom se neprovinili nejen myšlenkami, slovy a skutky, ale také zanedbáváním dobrého, a tak každý, pro koho je to jen trochu možné, aby nezanedbal to, co je dobré, ať se následující pátky postí. Vytvoříme tak kající duchovní společenství,“ dodal arcibiskup Zvolenský.

Modlitba za Slovensko


Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Biskupové k modlitbě zároveň doporučují připojit modlitbu růžence, čtení z Písma svatého a konkrétní skutky lásky k bližnímu.

Zdroj: tkkbs.sk

Fotka od rovin z Pixabay
Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap