Poutní stezky

Nad městem Odry se tyčí „Pandemický kříž“. Bude připomínat zápas s nemocí Covid-19

Odry se propagují sloganem „První město na řece Odře“ a patrně jako první na světě má na svém katastru „Pandemický kříž“. Nově postavená Boží muka odkazují na boj s nákazou Covid-19. Pod citát z Janova evangelia „Ve světě máte soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět“ je do bílého mramoru vytesán nápis PANDEMIE COVID-19 a letopočet 2020.

Kříž stojí u startovacího bodu pro paragliding

Kříž stojí na svahu Tošovického kopce na kraji lesa a je od něj krásný výhled na město a Oderské a Hostýnské vrchy. Stojí přesně na místě, které oblíbeným startovacím bodem paraglidingistů. Instalovat jej nechala místní Římskokatolická farnost pod vedením P. Petra Kuníka. „Kříž jsme nechali postavit jako připomínku oběti celosvětové pandemie nemoci Covid-19 a jako vyjádření poděkování těm, kdo zachraňovali a zachraňují životy,“ uvedl kněz a dodal, že vztyčování křížů v krajině na památku nějaké události bylo součástí spirituality minulých generací.

„Krajina Oderska je typická množstvím malých sakrálních staveb, jako jsou dřevěné i kamenné kříže, sochy nebo tzv. Boží muka. Tato místa jsou projevem křesťanské víry zdejších obyvatel a  vypovídají o událostech, které hluboce zasáhly do jejich života. Nejčastěji jsou to příběhy tragické, a  to jak v  rovině osobní (blesk v  polích, nehoda, smrt z „nešťastné lásky“), tak i  společenské (válka, mor, povodeň),“ vysvětlil záměr farníků napodobit aktivitu předků.

Reklama

Památka na oběti nemoci Covid-19 a ty, kdo s ní bojují

Kamenný kříž nad městem tak bude připomínat boj s celosvětovou pandemií koronaviru a statečnost těch, kdo se nemoci postavili. „Napadlo nás zanechat, podobně jak to dělali i naši předkové, památku na tuto událost, která ovlivnila všechny bez rozdílu. Jeho smyslem není pouze připomenout oběti zmiňované pandemie, nebo jen úzkosti a  nejistoty prožívané námi v  prvních měsících tohoto roku. Má s  úctou připomenout všechny, kteří nasazovali své síly v boji proti ní od zdravotníků, policistů, hasičů až po dobrovolníky doma u  šicího stroje,“ uvedl duchovní správce farnosti ve svém příspěvku pro říjnové vydání Oderského zpravodaje.

Dvoumetrový kříž je obrácený k městu. Vystoupat lze k němu jen pěšky. Farnost plánuje do budoucna místo osadit lavičkou. Oderský farář P. Petr Kuník kříž požehnal v neděli 11. října během krátké odpolední slavnosti. Události se zúčastnili také místní starosta Libor Helis a ředitel Charity Odry Petr Kučerka.

Foto: Nela Franková/Člověk a Víra

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap