Knihy

Nová kniha o Svatém Hostýně. Napsal ji Josef Pala ze Zlína

Obsáhlou publikaci s názvem „Svatý Hostýn v proměnách času“ věnovanou jednomu z nejvýznamnějších moravských poutních míst vydala Matice Svatohostýnská. Historii poutního místa i jeho současnost zpracoval publicista PhDr. Mgr. Josef Pala (*1950), který je nejen šéfredaktorem Listů svatohostýnských, ale také Olomouckého arcidiecézního informátoru OLDIN.

Úvodní slovo do knihy čtvercového formátu, která je vhodná jako dárek nebo suvenýr z návštěvy poutního místa, napsal olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Knihu je možné zakoupit na recepci Poutního domu č. 3 nebo objednat u Matice svatohostýnské na těchto kontaktech

Autor knihy na více než 200 stranách shrnuje historii místa od pravěkého osídlení, přes vybudování poutního místa, jeho zkázu i obnovu. Největší část publikace je věnována období 20. století. Samostatnou kapitolu má jedna z nejvýznamnějších událostí na Svatém Hostýně, kterou byla korunovace sochy Panny Marie 15. srpna 1912 za účasti 100 tisíc poutníků.

Čtenáři se dozví o zajímavosti o založení a činnosti Matice svatohostýnské, jak poutní místo zasáhly události 2. světové války i poválečná léta poznamenaná nástupem komunistické totality. Kniha „Svatý Hostýn v proměnách času“ zachycuje posledních 30 let obnovy poutního místa.

Reklama

Novinka slouží také jako průvodce poutním chrámem a nejbližším okolím. Přináší ucelený přehled všech významných událostí od roku 1845, osobnosti Svatého Hostýna i jména osobností, které poutní chrám navštívily nebo jsou pohřbeny na místním hřbitově.

PhDr. Mgr. Josef Pala se publikační činnosti věnuje více než 50 let a je autorem více než 8000 článků ve více než 70 novinách, časopisech a kalendářích. Ve své literární činnosti věnuje velkou pozornost svému rodnému Zlínsku.

Samostatně vydal různé publikace o obcích Zlínského kraje, farnostech a poutních místech. Najdeme mezi nimi například díla: Provodov – Poutní kostel Panny Marie Sněžné (1993); Štípa, mariánské poutní místo (2003), Svatý Hostýn (2007); Poutní cesta Velehrad – Svatý Hostýn (2008); Poutní cesta Svatý Kopeček – Svatý Hostýn (2010); Cyrilometodějská cesta Velehrad – Svatý Antonínek (2012); Štípa, starý poutní kostel (2012) a další. 

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap