Na cestu

Nové nařízení vlády omezí maloobchod, služby a volný pohyb. Týká se i kostelů a bohoslužeb

Od čtvrtka 22. října vstoupí na území České republiky v platnost další, přísnější preventivní opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. Na základě nepříznivých čísel o vývoji nemoci covid-19 je po mimořádném jednání ve středu 21. října vyhlásila vláda Andreje Babiše. Zásadně bude omezen maloobchod a služby, činnost úřadů i volný pohyb obyvatel.

Vláda proto rozhodla, že od čtvrtka 22. října od 6.00 po dobu vyhlášeného nouzového stavu do 3. listopadu včetně bude až na výjimky zakázán volný pohyb osob na území celé České republiky. Omezení pohybu osob a pobývání na veřejně přístupných místech v počtu maximálně dvou osob se vztahuje i na bohoslužby s výjimkou svateb a pohřbů, kde je povolena účast 10 osob. Celý soubor nařízení k dispozici zde.

Reklama

Rodina do parku a do lesa společně. Ostatní jen po dvou

Stejně jako na jaře tohoto roku bude z tohoto zákazu existovat několik výjimek. Lidé mohou cestovat za zaměstnáním, v souvislosti s podnikáním, vydat se za rodinou, na nákupy základních životních potřeb a na cesty do zdravotnických zařízení. Lidé mohou také vyjít do parku se do přírody. Na veřejně přístupných místech se s výjimkou členů domácnosti budou moci společně pohybovat jen dvě osoby. Kdo má vlastní chalupu nebo jinou rekreační nemovitost, může na ni bez omezení vyjet.

Biskupové kněze vybízejí k individuální duchovní službě

Mezi výjimkami v seznamu povolání, na něž se vládní nařízení o omezení volného pohybu nevztahuje, uvedeno také poskytování individuální duchovní péče a služby. K tomu, aby kněží byli lidem nablízku a připraveni poskytovat i v této těžké době individuální duchovní péči, vyzvali dnes také čeští a moravští biskupové. „Aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu tam, kde je to možné, a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům. To vše za dodržení hygienických opatření a v souladu s vládními nařízeními.

Mše svaté nyní už jen online nebo v televizi a rádiu

Nová opatření prakticky znamenají zrušení veškerých veřejných bohoslužeb včetně návštěv kostelů ve větším počtu než dva. „Mše svaté budou slavené bez přítomnosti věřících a vysílané prostřednictvím kamery YouTube,“ uvedl krátce po vyhlášení nových opatření duchovní správce farnosti Hukvaldy Zdenko Vavro. Přistoupit ke svatému přijímání bude možné po skončení neveřejné bohoslužby a pouze tak, že do kostela vstoupí vždy jen jeden věřící. Až z kostela odejde, může do chrámu vejít další. Kněz nabádá farníky, aby tuto možnost využívali jen lidé bez příznaků nemoci.

Fotka od Free-Photos z Pixabay
Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap