Kláštery

Při klášteře olomouckých dominikánů obnovili Růžencové bratrstvo. Má desítky členů

Modlitba růžence je spojována s řádem dominikánů. Růženec z velkých černých perel zavěšený na koženém opasku odlišuje bílý hábit dominikánů od jiných řeholníků. Také jejich zakladatel sv. Dominik je zobrazován s růžencem, přestože se modlitba objevuje až o století po jeho smrti. Jisté je, že tento kazatelský řád se na rozšíření této modlitby výrazně podílel. Od 13. století vznikají v Evropě Růžencová bratrstva, jejichž členové se zavazovali k pravidelné modlitbě růžence. Na tuto staletou tradici nyní navázali v Olomouci.

„Na základě iniciativy Růžence 24 (každoroční čtyřiadvacetihodinové modlitby růžence) vzešel nápad zorganizovat při našem kostele Růžencové bratrstvo a nedávno byl uskutečněn,“ uvedl fr. Metoděj Maria Němec, OP a dodal, že se při založení dne 6. února 2021 do bratrstva zapsalo desítky nových členů. Stejně jako ve středověku se i lidé dneška rozhodli věnovat každý den čas modlitbě růžence.

Bezplatným zápisem do bratrstva se jeho členové rozhodli vzájemně propojit modlitbou růžence za sebe navzájem. Získávají však také účast na duchovních dobrech Řádu, zvláštní odpustky schválené Svatým stolcem a také se budou pravidelně scházet.

Historie Růžencových bratrstev

Dne 15. května 1470 fr. Jan Excurria, vikář kongregace sdružující observantní konventy dominikánského řádu, vyhlašuje, že na duchovních dobrech kongregace mají účast také členové Bratrstva Panny Marie a sv. Dominika v Douai. Jednalo se o první bratrstvo založené na základě působení fr. Alana de la Roche, velkého šiřitele Žaltáře Panny Marie čili růžence.

Bratr Alan přichází s geniální intuicí, která bude znamenat hluboké navázání modlitby růžence právě na Řád kazatelů: vytvořit na modelu středověkých bratrstev, známých při dominikánských kostelích již od 13. století, bratrstvo propojené duchovní solidaritou.

Členové bezplatným zápisem do knihy bratrstva (chápané na způsob „knihy života“) vstupují do duchovního provázání založeného zejména na pravidelné modlitbě růžence. Objevuje se nejen zmíněná účast na řádových duchovních dobrech, ale také odpustky, mluví se dokonce o ochraně vzhledem „k blesku a hromu, lupičům (…) útokům pekelných nepřátel“.

O pět let později je založeno Růžencové bratrstvo při řádovém kostele v Kolíně nad Rýnem. Bratrstva se šíří po Evropě, počet členů mohutně roste.

Reklama

Více informací o modlitbě růžence na stránce řádu dominikánů.

Zdroj: www.ado.cz

Fotka od Fz z Pixabay

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap