Kláštery

„Růženec 24 hodin“ v klášterním kostele u dominikánů v Olomouci

Celou noc a celý den se bude v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Olomouci modlit růženec. Na akci „Růženec 24 hodin“ zvou místní dominikáni. Modlitební program začíná v úterý 6. října v 18.00 hodin mší svatou. Poslední růženec se pomodlí ve středu 7. října těsně před 19.00 hodinou. V tu chvíli začíná mše svatá v den svátku Panny Marie Růžencové.

Rezervace desátků online

První desátky bolestného růžence se začnou místní kněží modlit v 19.00 hodin. Zájemci o modlitbu jednotlivých desátků si mohou zarezervovat konkrétní čas, kdy se přijdou do kostela osobně pomodlit. Ihned po zahájení jsou až téměř do půlnoci všechny desátky jednotlivých růženců zarezervované. V nočních hodinách a během dne je stále dost volných „desátků“, které se lze v kostele pomodlit. Ve středu 7. 10. řetězec růženců začíná v 18.30 hodin posledních pět desátků růžence světla. V 19.00 hodin bude následovat mše svatá.

Sv. Jan Pavel II. „Vezměte do rukou růženec“

K nepřetržité modlitbě růžence inspiroval dominikány sv. papež Jan Pavel II., který často sílu této modlitby připomínal. „Dívám se na vás, bratři a sestry všech stavů. Na vás, křesťanské rodiny, na vás, osoby nemocné a v pokročilém stavu, na vás mladí: vezměte znovu s důvěrou do rukou růženec a objevte ho v novém světle Písma svatého v harmonii s liturgií a v kontextu každodenního života. Kéž by tato moje výzva nezapadla nevyslyšena do zapomenutí!“  

sv. Jan Pavel II. (Rosarium Virginis Mariae; 2002. str.39.)

„Tato slova papeže, kterého mnozí z nás osobně zakusili a vzpomínku na něj nesou stále ve svém srdci, nás motivují k adekvátní odpovědi. Tím vhodným časem nám může být právě měsíc říjen, ve kterém již tradičně věnujeme pozornost Matce Boží, Královně posvátného růžence,“ reagují slova papeže Jana Pavla II. dominikáni a připomínají další impulsy z dějin církve, kdy bylo lidstvo vyzýváno k modlitbě růžence.

„Modlete se a víc se neptejte“

„Je to Ona, která se v Lurdech v roce 1858 zjevila sv. Bernadettě s růžencem v rukou, a je to také Ona, která nás při zjeveních ve Fatimě v roce 1917 vyzvala k jeho časté modlitbě. Na tuto výzvu naší Milé Matky chceme reagovat i v letošním roce, a to čtyřiadvacetihodinovou modlitbou posvátného růžence, která je jednou z možných odpovědí. Přijměte pozvání k účasti na ni i vy a přidejte se k nám.“

V čase, kdy se světem stále šíří pandemie koronaviru, povzbuzují k modlitbě růžence ještě tato slova svatého papeže Jana Pavla II., který jednoho dne pozvedl růženec se slovy: „Toto je největší lék. Modlete se, modlete se a více se neptejte. Všechno ostatní svěřte Matce Boží.“

Reklama

„A tak i letos, v předvečer svátku Panny Marie Růžencové, chceme s Matkou Boží Pána chválit, Jemu děkovat a Jemu vše svěřit. To vše v čase čtyřiadvacetihodinové modlitby posvátného růžence. Touto cestou zveme k aktivnímu zapojení i Vás. Přijměte tedy pozvání k účasti a přidejte se k nám, ať už jste z jakékoliv farnosti kterékoliv diecéze,“ dodávají dominikáni.

Zapojte se kdykoliv také z domu

Každý, kdo se nemůže ze zdravotních nebo jiných důvodů této modlitby fyzicky zúčastnit, se mohou k modlitbě připojit samostatně a být tak s ostatními spojeni duchovně.  „V případě této formy účasti se neregistrujte prostřednictvím rezervace, ale pouze se k nám svou modlitbou v některou hodinu připojte,“ upřesňují organizátoři.

Více k možnosti rezervace a osobního zapojení do této modlitební akce najdete na https://ruzenec24.op.cz/

Fotka od Myriam Zilles z Pixabay
Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap