Fotoevangelium

Přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou, a potom se budou postit

K Ježíšovi přišli Janovi učedníci a ptali se: „Proč se my a farizeové postíme – ale tvoji učedníci se nepostí?“ Ježíš jim odpověděl: „Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou, a potom se budou postit.“

Evangelium – Mt 9,14-15

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap