Na cestu

„Pane, dej mi vodu!“ Postní almužna 2021 s kapkami rosy, které symbolizují dobré skutky

Od Popeleční středy a po celou postní dobu běží aktivita Charity ČR „Postní almužna“. Dobrovolná sbírková akce má od svého vzniku formační charakter a reaguje na smysl postní doby. Čas přípravy na Velikonoce je nejen obdobím modlitby a postu, ale také almužny. Tato forma dobrých skutků je aktuální stejně jako evangelium, které se letos četlo na Popeleční středu.

Z úryvku Matoušova evangelia je zřejmé, že almužna nemá mít charakter okázalého sponzorského daru, ale být skrytou a nenápadnou formou hmotné podpory. „Dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky okázale před lidmi, jinak nemáte odplatu u svého Otce v nebesích. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, jak to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé velebili. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když však dáváš almužnu ty, ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice, aby tvoje almužna zůstala skrytá, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.“ (Mt, 6,2-4)

Postní almužna v režii Charity ČR a s podporou biskupů

S praktickou formou postní almužny pomáhá Charita Česká republika kampaní, která kopíruje postní dobu. Letos ji doprovází citát z Janova evangelia „Pane, dej mi vodu!“ (Jan 4,15) a motivem jsou kapky rosy na stéblech trávy. Papírové pokladničky, které jsou připraveny na střádání drobných darů, jsou graficky zpracovány v duchu letošního motta.

„Vzhled letošní postničky je o kapkách rosy. Ty jsou – obecně řečeno – důležité, aby se život v přírodě v nastávajícím ránu tváří tvář vycházejícímu slunci znovu nadechl. A podobně to platí pro život člověka a to nejen ve smyslu fyzické žízně, ale také ve smyslu žízně lidského srdce,“ uvádí průvodní dopis adresovaný těm, kdo se do kampaně zapojí. Jeho autory jsou biskupové František Václav Lobkowicz, Martin David a ředitel Diecézní charity Lukáš Curylo.

„Každý dobrý skutek je takovou kapkou, která osvěžuje, ba přímo proměňuje život druhého člověka. Můžeme se sice ptát, kolik je potřeba kapek rosy k tomu, aby celý svět byl alespoň o trochu lepší, ale nenechme se zmást našeptáváním vlastní pohodlnosti či přímo lenivosti a nerezignujme na vlastní zodpovědnost,“ dodávají autoři postní výzvy.

Reklama

Papírové pokladničky neboli postničky jsou k dispozici ve farnostech, kde si je lidé mohou vyzvednout, složit a během postní doby plnit menšími obnosy. Ty mají mít odpovídající hodnotu tomu, co si někdo z členů domácnosti v postní době odřekl. Finanční prostředky použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Na spodní stranu papírové schránky mohou „postní střadatelé“ napsat jak nebo ve prospěch koho by se mohla darovaná almužna použít.

Podobnou postní aktivitu organizují Charity také v sousedních zemích. Například na Slovensku mají „Postní krabičku“ a v Polsku běží „Jałmużna Wielkopostna 2021“.

Foto: Charita ČR

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap