Kláštery

Příští silvestrovské Taizé setkání bude ve slovinské Lublani

Ze severoněmeckého Rostocku do slovinské Lublaně se napřesrok přestěhuje další dějství Evropského setkání mladých s komunitou bratří z Taizé. Bratři tuto informaci sdělili účastníkům setkání v přístavním hanzovním městě již v pátek 30. prosince 2022. Bude to poprvé, kdy se Pouť důvěry zastaví v této zemi na severu balkánského poloostrova.

Volbu Slovinska jako příští hostitelské země zdůvodnil převor komunity z Taizé bratr Alois otevřeností, pohostinností a živými tradicemi. Bratři z Taizé Slovinsko navštěvují od 60. let 20. století, když byla ještě součástí mnohonárodnostní Jugoslávie. Mladá země navíc leží na pomyslné křižovatce mezi severojižní a východozápadní Evropou.

Místo příštího setkání okomentoval i bývalý federální prezident Německa Joachim Gauck, který během éry bývalé NDR v Rostocku protestantským pastorem. „Pro východní Němce a Slovince byl rok 1989/1990 novou érou se svobodou a demokracií. Tato zkušenost obě země spojuje,“ uvedl Joachim Gauck, který dodal, že v minulosti měl s hnutím Taizé pramálo společného. To se však v průběhu jeho života změnilo.

Lublaň bude místem příštího setkání mladých s komunitou bratří z Taizé na přelomu let 2023/2024. Fotka od ivabalk z Pixabay

„Víra chřadne, setkání jsou příležitostí,“ řekl bývalý prezident Gauck

V setkání mladých vidí dobrou příležitost v době, kdy víra ve společnosti chřadne. Na podobné akce je možné pozvat lidi, kteří jsou od církve daleko. „V době rostoucího rozdělení a polarizace musíme překonat překážky, abychom se mohli setkat,“ dodal bývalý německý prezident a duchovní.

Evropského setkání v Rostocku se zúčastnilo 5 tisíc mladých lidí z 49 zemí světa. Polovinu účastníků tvořili Němci. Druhá největší skupina s 650 účastníky přijela z Polska. Dojelo také 250 mladých lidí z Chorvatska a 240 z Francie. Dlouhou cestu na setkání do Německa urazilo 20 mladých žen a mužů z Jižní Koreje. Do Rostocku přijalo z válkou trpící země kolem 80 Ukrajinců.

Setkání pro desetitisíce mladých. Dva roky bylo jen on-line

Právě skončené setkání v Německu patří k těm s nejmenší účastí v historii zahájení poutí v roce 1978. Dříve se do hlavních nebo velkých evropských měst sjížděli desítky tisíc lidí. V nejsilnějších letech na setkání na přelomu letopočtů dorazilo klidně i 100 000 mladých lidí. V Německu bylo podobné setkání naposledy v roce 2011 Berlíně s přibližně 28 000 účastníky. Dva covidové roky však v nepřetržitém řetězec setkání přetrhly. Mladí se v roce 2020 a 2021 mohli vidět jen on line a sledovat modlitby se zpěvy a meditace sdílené z Taizé.

Komunita bratří z Taizé se zrodila uprostřed 2. světové války

Francouzská vesnička Taizé, která se nachází na jihu Burgundska, je domovem mezinárodní ekumenické komunity, kterou založil v roce 1940 bratr Roger. Bratři se zavazují na celý život, že budou spolu sdílet materiální i duchovní společenství, život v celibátu a velké prostotě. Dnes tvoří komunitu více než sto bratří – katolíků i různých protestantských vyznání – z více než pětadvaceti různých národů.

Srdcem každého dne v Taizé jsou tři společné modlitby. Bratři se živí pouze svou prací. Nepřijímají pro sebe žádné dary nebo dotace. Někteří z bratří žijí v malých skupinkách – fraternitách – mezi nejchudšími lidmi.

Reklama

Od konce padesátých let dvacátého století mnoho tisíc mladých lidí z různých zemí nachází cestu do Taizé, kde se podílejí na týdenních setkáních s modlitbami a rozjímáním. Mimo to bratři z Taizé a navštěvují lidi v Africe, Severní i Jižní Americe, Asii a Evropě a organizují malá i velká setkání, která jsou součástí „pouti důvěry na zemi“.

Více informací o komunitě Taizé zde.

Fotka od Manuel Fink z Pixabay

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap