Kláštery

Salesiáni oslaví 30 let obnovy působení v Ostravě. Budovu ozdobí nová vitráž s těžní věží

Kostel sv. Josefa na Vítkovické ulici v Ostravě spolu se salesiánským střediskem tvoří jeden celek. Základy díla Dona Boska budoval v 30. letech 20. století budoucí litoměřický biskup Štěpán kardinál Trochta. Unikátní stavba z ocelové konstrukce z nedalekých železáren slouží salesiánům dodnes. Po vynucené přestávce mezi lety 1950 až 1990 se areál vrátil původnímu účelu. 30. výročí obnovení činnosti si připomenou 8. prosince. Areál se za tu dobu podařilo kompletně zrekonstruovat. Nově bude největší okno zdobit barevná vitráž.  

Již 30 let kráčíme s mladými ke Vzkříšenému

„Za uplynulou dobu salesiánské dílo opět rozkvetlo a mnoho dobrého se podařilo vykonat. Rozkvět je patrný i z ulice na fasádě domu. V letech 2006–2008 se na domě vyměnila okna, mříže po armádě se již nevrátily zpět,“ uvedl ředitel ostravské komunity salesiánů P. Jiří Caha. Opravy areálu pokračovaly i v dalších letech. „Byla opravena a nabarvena potupně celá fasáda počínaje kostelem v roce 2008 a konče přední stranou do ulice v roce 2012, na které záhy přibyly nápisy SALESIÁNI a DON BOSCO.“

Nad klášterem zavlála na stožáru salesiánská vlajka a na fasádě pod okny byly v létě 2016 zdařile realizovány krásné graffiti. „Malby vyjadřují, co je naším posláním a jaká je naše činnost. Letos chceme design domu dokončit a završit. Nad hlavním vstupem do domu okno vyplní nová vitráž,“ prozradil salesián Jiří Caha a dodal, že dílo bude symbolizovat motiv vzkříšení.

„Vrcholem a současně i duchovním základem našeho díla a i celého našeho života je Ježíšova smrt a jeho vzkříšení, které především o Velikonocích slavíme. Motiv vzkříšení bude ztvárněn v centrálním okně nad hlavním vstupem do domu formou malované vitráže,“ vysvětlil ředitel komunity. Autorem návrhu obrazu Vzkříšení je Marie Koplová z Ostravy, realizace vitráže se ujala dílna Zdeňky Čermákové z Prahy.

Reklama

Obraz symbolizuje těžní věž, Krista i Eucharistii

„Okno o rozměru 8 x 2 m má strukturu těžní věže, což může vyjadřovat i to, že Kristus vychází z temného hrobu ven na světlo jako vítěz. To je důvod naší radostné víry. Radost a víra jsou také hodnoty na graffiti, které s oknem bezprostředně sousedí prostorově, barevně a myšlenkově. V okně nalezneme i další barvy, které se objevují na ostatních graffiti a také další, symbolicky zobrazené hodnoty: laskavost a přátelství, rodina a služba. Vše určitým způsoben souvisí se Vzkříšením,“ popsali salesiáni motiv vitráže, která rezonuje také s posláním následovníků sv. Jana Boska. „V 34. článku salesiánských stanov čteme: ‚Kráčíme spolu s mladými lidmi, abychom je přivedli k osobě vzkříšeného Pána, aby v něm objevili nejvyšší smysl vlastního života a vyrůstali jako noví lidé.‘ Okno nad vstupem do domu můžeme tedy vnímat tak, že dům s naší činností je cestou ke Kristu.“

Sbírka na vitráž Vzkříšení

Přáním ostravských salesiánů bylo osadit okno nad hlavním vchodem do budovy osazenou na začátku prosince a oslavit tak kulaté výročí. Boj s pandemií koronaviru s nejistým koncem nouzového stavu však slavnostní požehnání určitě posune. Místo 8. Prosince se nabízí náhradní datum na konci ledna, kdy si salesiáni slaví památku svého zakladatele sv. Jana Boska. Do té doby se salesiáni budou snažit vybrat potřebné peníze na zaplacení nové vitráže, kterou financují ze svých úspor a z darů dobrodinců. „Rozpočet na realizaci vitráže, opravy a úpravy rámu, přidání třetího vnitřního skla a osvětlení je cca 350 tis. Kč. Z této částky uhradí salesiáni ze svých příjmů 140 tisíc korun. Od února je již vybráno ze sbírek a od jednotlivých dárců celkem 71 760,- Kč. Do cílové částky zbývá ještě sesbírat 139 tisíc korun,“ podotkl otec Jiří Caha, SDB s tím, že na podporu salesiánů lze využít jejich účet: 2501349963/2010 pod VS: 0812. „Děkujeme za jakoukoli Vaši podporu, ať už to je modlitba, různá forma osobního zapojení a nasazení, finanční a materiální pomoc,“ poděkoval ředitel ostravské komunity salesiánů.

Foto: https://www.boscoostrava.cz/

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap