Kláštery

Na setkání Taizé do německého Rostocku dorazilo 5000 mladých ze 49 zemí světa

Na 5000 mladých křesťanů z celé Evropy slaví přelom roku v Rostocku s hnutím Taizé. Účastníci se do hanzovního města na severu Německa sjeli ve středu 28. prosince a zůstanou až do 1. ledna. Mnozí z nich nalezli ubytování v místních rodinách. Otevřenost poutníkům prokázali i lidé, kteří nejsou členy žádné z křesťanských církví. K mladým promlouvá převor komunity bratří z Taizé bratr Alois, který prožil Vánoce ve válkou zmítané Ukrajině. Setkání v Rostocku se účastní i zástupci mládeže z této země.

„Je mi velkým potěšením setkat se s vámi zde v Rostocku! Děkujeme všem těm, kdo toto setkání po mnoho měsíců připravovali, zvlášť představitelům místních církví a lidem ve státní správě. Děkujeme také všem těm, kdo otevřeli svůj příbytek a přijali nás. Mezi našimi hostiteli jsou i ti, kdo křesťanskou víru nesdílejí. Těm bych chtěl říct, že velkorysost, se kterou nám prokazují pohostinství, nás obzvlášť dojalo,“ uvedl bratr Alois při první společné modlitbě v areálu výstaviště, kde se mladí scházejí dvakrát denně a kde je také vydávána strava formou balíčků.

Převor komunity prožil Vánoce v Kyjevě a ve Lvově. O zkušenost se podělil s účastníky setkání

Bratr Alois ve svých promluvám zmínil svou čerstvou zkušenost z Ukrajiny, kde pobýval ještě s jedním z bratří z komunity Taizé. „Těsně před tím, než jsem přijel do Rostocku, jsem byl pět dní na Ukrajině slavit Vánoce. Sem do Rostocku mohlo na evropské setkání přijet několik mladých lidí z Ukrajiny a já je chci srdečně pozdravit. V Kyjevě a Lvově jsme několik dní sdíleli život tohoto odvážného národa. Celé čtvrti se po večerech kvůli výpadkům proudu noří do tmy. Mladým lidem to však nebrání, aby se scházeli k modlitbám, které vedou při světle jen několika svíček,“ popsal situaci v zemi, která je od února pod neustálou palbou ruských vojenských sil.

„Utrpení spojené s krutostmi války, které postihlo tuto zemi, je všudypřítomné, zároveň ale život pokračuje a lidé spolupracují, aby se se situací vypořádali, jak nejlépe dovedou. V hlavním městě Kyjevě někdy celé čtvrti zůstávají dva tři dny bez elektřiny a často i bez topení a teplé vody. Jeden večer po modlitbě, kterou jsme měli s mladými lidmi, se jedna žena ptala: ‚Jak dlouho bude tohle pokračovat?‘,“ vyprávěl mladým v Rostocku bratr Alois.¨

Podle jeho slov se však mnozí lidé nenechají válkou odradit a neúnavně pomáhají těm, kdo to potřebují. „Ve Lvově nás mladí dobrovolníci dvakrát pozvali k jídlu. Někteří z nich přijeli i sem do Rostocku zúčastnit se evropského setkání. S neuvěřitelnou energií opravují rozbořené domy a zapojují se do nejrůznějších kreativních solidárních projektů. Vánoční oslavy nás naplnily úžasem. Všichni se horlivě zapojili. V jednu chvíli byly na místě dvě malé děti, které všem přinesly radost. Jedno z nich se právě narodilo rodině, která musela uprchnout z východu země a místní farnost je přijala. Toto ve mně zanechalo hluboký dojem a chtěl bych se o to s vámi podělit: mnozí Ukrajinci i tváří v tvář zlu nepřestávají doufat. To je povzbuzení pro nás všechny.“ Promluvy bratra Aloise v plném znění najdete na webu komunity Taizé.

Reklama

Zpěvníček zpěvů z Taizé z Rostocku ke stažení na webu setkání

Evropské setkání Taizé v Rostocku má vlastní webou stránku https://taizerostock.de. Na této stránce lze nalézt program setkání, ale také stáhnout brožurku, kterou zde mladí dostávají nebo zpěvníček, podle nějž během společných modliteb zpívají zpěvy z Taizé.

Live přenosy ze setkání a jejich záznamy jsou k dispozici na YouTube kanálu komunity Taizé.

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap