Poutní stezky

Spolek Svatá Ludmila připravil na Svaté Hoře konferenci Putování za kořeny. Přiblíží fenomén poutnictví

Počet poutníků na českých cestách roste. Potvrdil to i loňský zájem o oslavy 1100. výročí smrti sv. Ludmily na Tetíně, kterých se účastnily tisíce lidí. Spolek SVATÁ LUDMILA proto navazuje na svou loňskou práci a spouští projekt s názvem Putování za kořeny, který lidem v 21. století nabídne zpomalení ve zrychlené době i cestu ke své identitě. Projekt začíná ve Středočeském kraji, kde se nachází nejvíce poutních míst v České republice a na to navazuje jednodenní konference 14. září.

Putování za kořeny

Ve středu 14. září se koná od 13 hodin na Svaté hoře v Příbrami konference s názvem Putování za kořeny. Tam se setkají zástupci různých spolků, turistických uskupení i odborníci na značení tras s představiteli obcí, aby společně diskutovali o spolupráci a rozvoji poutního turismu právě ve Středočeském kraji, který je kolébkou české státnosti. Konferenci pořádá spolek SVATÁ LUDMILA, z. s. za podpory Středočeského kraje.

Fenomén poutnictví

21. století a události posledních let ukazují, že nikdy nebylo poutnictví aktuálnější. Historie poutních míst ve světě sahá až do doby antické, kdy se věřící odebírali do posvátných chrámů zasvěcených bohům s cílem vyžádat si jejich pozornost či přímluvu. U nás poutní tradice zapustila své kořeny ve středověku. V České republice je fenomén poutnictví spojený s postavami českých světců, objevuje se proto už v 10. století. Zpočátku se poutě omezovaly jen na osobu panovníka a jeho družiny, případně na církevní hodnostáře a vyšší šlechtu. Již tou dobou byly významnými poutními místy středočeský Levý Hradec, Stará Boleslav anebo Tetín, místa spojená s prvními českými světci – svatou Ludmilou a svatým Václavem. Vrcholné období gotiky (14. století) je spojeno s rozmachem mariánské úcty a s ním souvisejícím vznikem celé řady lokálních poutních míst.

Projekt navazuje na příběh Svaté Ludmily

Silný ženský příběh na počátku českých dějin odstartoval zájem o českou historii. Projekt Putování za kořeny na něj navazuje a nabízí možnost přibrzdit v rychlém světě, kdy lidé hledají cestu ke své identitě. „Připomenutím osobnosti Ludmily na úsvitu našich dějin se nám snad povedlo probudit zájem o naši historii a křesťanské kořeny naší identity a kultury, a proto chceme na původní projekt navázat právě poutní turistikou a seznamovat veřejnost s památnými místy, spojenými i s českými světci, přibližovat jejich život a pořádat různé mezigenerační akce. To vše ve spojení s přírodou a putováním, kde se mohou zapojit celé rodiny,“ říká Martin Hrdlička, předseda spolku SVATÁ LUDMILA, z. s.

Reklama

Svatá Ludmila 1100 let, z. s. – dnes již jen Svatá Ludmila, z. s.

Spolek Svatá Ludmila 1100 let realizoval v loňském roce národní oslavy 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily. V České republice pořádá již od svého vzniku v roce 2016 řadu kulturních a vzdělávacích aktivit a své působení rozšiřuje i do zahraničí. Ve výročním roce se spolku podařilo vydat reprezentativní monografii, realizovat mezinárodní konferenci, Národní pouť na Tetín, poutnické aktivity a řadu akcí v regionech po celé ČR. Více na www.svataludmila.cz.

Foto: Pavel Siuda/Svatá Hora

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap