Poutní stezky

Svatováclavské putování Prahou s Palladiem země České

Při příležitosti svátku sv. Václava, hlavního patrona České země, Dne české státnosti a k uctění nadcházejícího 1100. výročí mučednické smrti české kněžny sv. Ludmily pořádá Hnutí duchovních obnovy národa s Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským Svatováclavské putování Prahou s Palladiem Země české, které se uskuteční v Praze dne 27. 9. 2020.

Svatováclavské putování s Palladiem země České je letos konáno na připomínku sv. Ludmily, která Palladium obdržela při přijetí sv. křtu uděleného sv. Metodějem, aby šířila křesťanství v Čechách. Palladium předala svému vnukovi Václavovi, aby moudře vládl a rozhojňoval víru svatou. Ochranný štít Palladium provázel sv. Václava, když se vydával z Pražského hradu k dojednání smíru s nepřáteli, k ochraně  Prahy a zajištění pokoje v České zemi.

K uctění tohoto příkladu sv. Václava a rozvíjení odkazu se vydává Procesí z Pražského hradu, který je místem odpočinutí sv. Václava s Palladiem země České posvátnými místy Prahy k  uctění mučedníků, světců a národních patronů k modlitbě za smír a ochraně před epidemií a vším zlem a místy historického a společenského významu k požehnání k dobrému konání a pokojného soužití občanů v Praze a zemi České.

Svatováclavské putování je zahájeno mší svatou ve svatojiřské bazilice na Pražském hradě a převzetím Palladia země české u hrobu sv. Ludmily. Procesí vyjde ze svatojiřské baziliky k uctění sv. Prokopa do kostela Všech svatých a pokračuje do svatovítské katedrály k uctění světců a patronů katedrály a uctění sv. Václava ve svatováclavské kapli.

Průvod s Palladiem vychází z Pražského hradu do kostela Panny Marie Vítězné k modlitbě a uctění Pražského Jezulátka, dále po Karlově mostu a po uctění sv. Jana Nepomuckého do kostela křížovníků k uctění sv. Anežky České. Procesí pokračuje na Staroměstské nám. k obnovenému mariánskému sloupu a do kostela Matky Boží  před Týnem k uctění Palladia města Prahy – Panny Marie Rynecké. Putování je zakončeno u sousoší sv. Václava na Václavském nám. požehnáním Palladiem Praze a zemi České.

„Procesím je vyjádřena starost a zodpovědnost věřících za uchování duchovních tradic a rozvíjení  křesťanských hodnot, na kterých byla budována česká státnost a  které jsou předpokladem k  pokojnému soužití a spolupráci všech občanů bez rozdílu vyznání a přesvědčení k vytváření společného dobra, k rozvoji vlasti a národa,“ uvedl P.ThDr. Jiří Koníček, předseda Hnutí duchovní obnovy národa, iniciátor a organizátor  Svatováclavského putování Prahou s Palladiem země České.

Program Svatováclavského putování Prahou v neděli 27. 9. 2020

12.00 – 12.45 – zahájení: Pražský hrad – svatojiřská bazilika – mše svatá ke cti sv. Ludmily a sv. Václava za pokoj a požehnání zemi české – modlitba u hrobu sv. Ludmily – Převzetí Palladia země české a požehnání

12.45 – 12.50 – Průvod:  Svatojiřský klášter – kostel Všech svatých

12.50 – 13.00 – zastavení: kostel Všech svatých – modlitba u hrobu  sv. Prokopa

13.00 – 13.15 – Průvod: z kostela Všech svatých – zastavení na nádvoří a modlitba za prezidenta české republiky – katedrála sv. Víta -Svatováclavská kaple

13.15 – 13.45 – zastavení:   katedrála sv. Víta –  Svatováclavská kaple  – modlitba u hrobu sv. Václava 

13.45 – 14.15  hod – průvod: Pražský hrad –  Hradčanské nám.  –  požehnání poutníkům a městu Praze palladiem české země – z Hradčan  – průvod: Nerudova – Malostranské nám. – požehnání zastupitelům parlamentu – chrám panny marie vítězné- pražské jezulátko

14.15 – 14.30  –  chrám Panny Marie vítězné– pobožnost a uctění  Pražského Jezulátka

14.30 – 14:45 – průvod: Karlův most – zastavení a modlitba u sochy sv. Jana Nepomuckého Křížovnické nám.

14.45 – 15.15 – zastavení – křížovnický kostel – modlitba k sv. Anežce – zastavení u viničního sloupu sv. Václava

15.15 – 15.30 Křížovnické nám. – Platnéřská ul. – Mariánské nám. požehnání zastupitelům prahy – staroměstské nám.

15.30 – 15.45 – zastavení u obnoveného Mariánského sloupu na staroměstském náměstí -modlitba za smír a pokoj v zemi a ochranu před epidemií a vším zlem

15.45 – 16.00 – průvod: staroměstské náměstí  –  kostel Matky Boží před Týnem 

16.00 – 16.15 – zastavení: kostel Matky Boží před Týnem – uctění milostného obrazu Panny Marie Rynecké – palladia města Prahy

Reklama

16.15 – 16.45  – průvod: Staroměstské nám – ul. Železná, – ul. Rytířská, ul. Můstek – Václavské nám –   SOCHA sv. Václava 16.45 – 17:00 – zastavení u sousoší sv. Václava –  zakončení procesí – Předání palladia, zakončení putování A účast na Svatováclavském duchovním zastavení na Václavském náměstí

Hlavní organizátor: Hnutí duchovní obnovy národa, z. s. Olomouc

Partneři a spolupráce: Arcibiskupství pražské, Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi, Římskokatolická farnost u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, Rytířský řád sv. Václava, Svatojánský spolek.

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap