Poutní stezky

Svatováclavské putování Prahou s Palladiem země České

Při příležitosti svátku sv. Václava, hlavního patrona České země, Dne české státnosti a k uctění nadcházejícího 1100. výročí mučednické smrti české kněžny sv. Ludmily pořádá Hnutí duchovních obnovy národa s Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským Svatováclavské putování Prahou s Palladiem Země české, které se uskuteční v Praze dne 27. 9. 2020.

Svatováclavské putování s Palladiem země České je letos konáno na připomínku sv. Ludmily, která Palladium obdržela při přijetí sv. křtu uděleného sv. Metodějem, aby šířila křesťanství v Čechách. Palladium předala svému vnukovi Václavovi, aby moudře vládl a rozhojňoval víru svatou. Ochranný štít Palladium provázel sv. Václava, když se vydával z Pražského hradu k dojednání smíru s nepřáteli, k ochraně  Prahy a zajištění pokoje v České zemi.

K uctění tohoto příkladu sv. Václava a rozvíjení odkazu se vydává Procesí z Pražského hradu, který je místem odpočinutí sv. Václava s Palladiem země České posvátnými místy Prahy k  uctění mučedníků, světců a národních patronů k modlitbě za smír a ochraně před epidemií a vším zlem a místy historického a společenského významu k požehnání k dobrému konání a pokojného soužití občanů v Praze a zemi České.

Svatováclavské putování je zahájeno mší svatou ve svatojiřské bazilice na Pražském hradě a převzetím Palladia země české u hrobu sv. Ludmily. Procesí vyjde ze svatojiřské baziliky k uctění sv. Prokopa do kostela Všech svatých a pokračuje do svatovítské katedrály k uctění světců a patronů katedrály a uctění sv. Václava ve svatováclavské kapli.

Průvod s Palladiem vychází z Pražského hradu do kostela Panny Marie Vítězné k modlitbě a uctění Pražského Jezulátka, dále po Karlově mostu a po uctění sv. Jana Nepomuckého do kostela křížovníků k uctění sv. Anežky České. Procesí pokračuje na Staroměstské nám. k obnovenému mariánskému sloupu a do kostela Matky Boží  před Týnem k uctění Palladia města Prahy – Panny Marie Rynecké. Putování je zakončeno u sousoší sv. Václava na Václavském nám. požehnáním Palladiem Praze a zemi České.

„Procesím je vyjádřena starost a zodpovědnost věřících za uchování duchovních tradic a rozvíjení  křesťanských hodnot, na kterých byla budována česká státnost a  které jsou předpokladem k  pokojnému soužití a spolupráci všech občanů bez rozdílu vyznání a přesvědčení k vytváření společného dobra, k rozvoji vlasti a národa,“ uvedl P.ThDr. Jiří Koníček, předseda Hnutí duchovní obnovy národa, iniciátor a organizátor  Svatováclavského putování Prahou s Palladiem země České.

Program Svatováclavského putování Prahou v neděli 27. 9. 2020

12.00 – 12.45 – zahájení: Pražský hrad – svatojiřská bazilika – mše svatá ke cti sv. Ludmily a sv. Václava za pokoj a požehnání zemi české – modlitba u hrobu sv. Ludmily – Převzetí Palladia země české a požehnání

12.45 – 12.50 – Průvod:  Svatojiřský klášter – kostel Všech svatých

12.50 – 13.00 – zastavení: kostel Všech svatých – modlitba u hrobu  sv. Prokopa

13.00 – 13.15 – Průvod: z kostela Všech svatých – zastavení na nádvoří a modlitba za prezidenta české republiky – katedrála sv. Víta -Svatováclavská kaple

13.15 – 13.45 – zastavení:   katedrála sv. Víta –  Svatováclavská kaple  – modlitba u hrobu sv. Václava 

13.45 – 14.15  hod – průvod: Pražský hrad –  Hradčanské nám.  –  požehnání poutníkům a městu Praze palladiem české země – z Hradčan  – průvod: Nerudova – Malostranské nám. – požehnání zastupitelům parlamentu – chrám panny marie vítězné- pražské jezulátko

14.15 – 14.30  –  chrám Panny Marie vítězné– pobožnost a uctění  Pražského Jezulátka

14.30 – 14:45 – průvod: Karlův most – zastavení a modlitba u sochy sv. Jana Nepomuckého Křížovnické nám.

14.45 – 15.15 – zastavení – křížovnický kostel – modlitba k sv. Anežce – zastavení u viničního sloupu sv. Václava

15.15 – 15.30 Křížovnické nám. – Platnéřská ul. – Mariánské nám. požehnání zastupitelům prahy – staroměstské nám.

15.30 – 15.45 – zastavení u obnoveného Mariánského sloupu na staroměstském náměstí -modlitba za smír a pokoj v zemi a ochranu před epidemií a vším zlem

15.45 – 16.00 – průvod: staroměstské náměstí  –  kostel Matky Boží před Týnem 

16.00 – 16.15 – zastavení: kostel Matky Boží před Týnem – uctění milostného obrazu Panny Marie Rynecké – palladia města Prahy

16.15 – 16.45  – průvod: Staroměstské nám – ul. Železná, – ul. Rytířská, ul. Můstek – Václavské nám –   SOCHA sv. Václava 16.45 – 17:00 – zastavení u sousoší sv. Václava –  zakončení procesí – Předání palladia, zakončení putování A účast na Svatováclavském duchovním zastavení na Václavském náměstí

Hlavní organizátor: Hnutí duchovní obnovy národa, z. s. Olomouc

Partneři a spolupráce: Arcibiskupství pražské, Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi, Římskokatolická farnost u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, Rytířský řád sv. Václava, Svatojánský spolek.

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap

Tato stránka používá soubory cookies pro analýzu návštěvnosti, správné fungování webu a reklamu. Používáním tohoto webu souhlasíte s tímto použitím. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít