Fotoevangelium

Vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?

Ježíš pověděl učedníkům (toto) přirovnání: „Může slepý vést slepého? Nespadnou oba do jámy? Není žák nad učitele; když se dokonale vyučí, bude jako jeho učitel. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říkat svému bratru: `Bratře, dovol, ať ti vyndám z oka třísku‘, a sám nevidíš ve svém oku trám? Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra.“

Evangelium – Lk 6,39-42

Fotka od Luis Iranzo Navarro-Olivares z Pixabay
Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap