Poutní místa

Svatý Hostýn zahájí poutní sezónu v neděli 5. května. Sejde se i valná hromada spolku Matice svatohostýnská z. s.

Nejnavštěvovanější poutní místo v České republice oficiálně zahájí poutní sezónu první květnovou neděli. Na mši svatou v neděli 5. května jsou do mariánské baziliky zváni poutníci a zejména členové spolku Matice svatohostýnská. Celebrovat ji bude od 9.15 hodin nově jmenovaný generální vikář olomoucké arcidiecéze Mons. Ladislav Švirák. Následující program bude patřit jednání valné hromady Matice svatohostýnské v Jurkovičově sále.

Členové MSH se mohou registrovat již v 8.00 hodin v Jurkovičově sále. Oficiální zahájení valné hromady je v 10.30 hodin. Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná (dle článku VIII., odst. 3 Stanov Matice svatohostýnské, z.s.), jsou členové zváni na náhradní valnou hromadu konanou v neděli 5. 5. 2024 v 11.00 hod. na stejném místě.

Reklama

Matice svatohostýnská z.s. má více než 6000 členů. Jejím posláním je péče o poutníky. Spolek na Svatém Hostýně provozuje poutní domy s ubytováním, zajišťuje ve spolupráci s Duchovní správou pobyty s duchovní obnovou a duchovní cvičení – exercicie. Matice svatohostýnská pronajímá prostory pro restaurace, stánky s občerstvením a suvenýry. V péči organizace je také údržba celého poutního areálu včetně příjezdových cest, parkovišť a zeleně.

Vedení organizace zajišťuje podle stanov výbor Matice svatohostýnské z.s. Na začátku letošního roku došlo ke změně na pozici předsedy. Novým předsedou je Josef Tkadlec, starosta obce Horní Lideč na Valašsku. Více k personálním změnám na Svatém Hostýně informuje web www.hostyn.cz

Program valné hromady:

  1. Zahájení, přivítání, slovo otce arcibiskupa a otce rektora
  2. Seznámení s programem a jeho schválení valnou hromadou
  3. Zpráva o činnosti matice
  4. Zpráva o hospodaření matice
  5. Zpráva kontrolní a revizní komise
  6. Dopravní obslužnost Svatého Hostýna
  7. Diskuse
  8. Usnesení valné hromady
  9. Závěrečné požehnání a Svatohostýnská píseň.
Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap