Poutní místa

Májová pouť českoněmeckého porozumění ve Skokách ve středu 1. května

Májová pouť jejíž tradice pochází z dob reálného socialismu, byla jistou protiváhou květnovým režimním slavnostem. První květnový den se poutníci ve Skokách scházejí dodnes. Slavnost je navíc obohacena myšlenkou  českoněmeckého porozumění. Letošní setkání zahájí v 10.00 procesí (vychází se od křížku nad Skoky při cestě od Polomu). Poutní mše svatá začne v 11.00 a bude ji celebrovat P. Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem, opat Kanonie premonstrátů v Teplé.

„Příchozím poutníkům nabídneme posezení a také občerstvení ve farní zahradě, rádi zde přivítáme i rodáky,“ uvedl za spolek Pod střechou Petr Linhart a dodal, že k pouti patří volné i komentované prohlídky kostela a zaniklé vesnice.

Více o poutním místě Panny Marie ve Skokách u Mariánských Lázní najdete na https://www.skoky.eu/.

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap