Cesta je cíl Poutní místa

Do růžencového „maratonu“ za ukončení pandemie se během května zapojí mariánské svatyně z celého světa

Každý den jiná mariánská svatyně a každý den jiný úmysl. To je modlitební růžencový maraton, který v sobotu 1. května zahájil papež František. Modlitbou v Gregoriánské kapli Vatikánské baziliky zahájil řetěz modliteb za ukončení pandemie koronaviru, která více než rok sužuje celý svět, a za návrat k sociálním a pracovním aktivitám.

Prostřednictvím Papežské rady pro evangelizaci se římský biskup obrátil na různé mariánské svatyně po celém světě, aby se staly prostřednicemi „naléhavé modlitby“ celé církve, jak o ní hovoří Skutky apoštolů (Sk 12,5).

Každý den modlitební úmysl za nejvíce postižené pandemií

Každodenní modlitba růžence v těchto mariánských svatyních bude určována zvláštním úmyslem, který se přimlouvá za různé kategorie lidí, nejvíce postižených současnou pandemií – od těch, kteří se nemohli rozloučit se svými drahými, přes zdravotníky po bezdomovce a ekonomicky strádající lidi a všechny zesnulé.

První svatyně, která se k modlitbě papeže připojila, bylo poutní místo Panny Marie ve Walsinghamu v Anglii. Svět se spojil v prosbách za zemřelé.  V neděli 2. května se růženec za ty, kdo nemohli pozdravit své drahé, modlili lidé shromáždění u svatyně Ježíše Spasitele a Matky Marie v Elele v Nigérii. V pondělí 3. května se u obrazu patronky Polska v Čenstochové modlil růženec za nakažené a nemocné. Růženec z baziliky Zvěstování Panny Marie v Nazaretu (Izrael) se modlil v úterý 4. května za ženy v požehnaném stavu.

Závěrečnou modlitbu mariánského měsíce opětovně povede papež František ve Vatikánských zahradách.

Přenosy modlitby růžence lze sledovat přes internet na kanálu YouTube Vatican News denně od 18. hodině.

Seznam poutních míst a intencí jednotlivých dní měsíce května

1. Svatyně Panny Marie ve Walsingham (Anglie) – za zemřelé

2. Svatyně Ježíše Spasitele a Matky Marie v Elele (Nigérie) – za ty, kteří nemohli pozdravit své drahé

3. Svatyně Panny Marie v Čenstochové (Polsko) – za nakažené a nemocné

4. Bazilika Zvěstování Panny Marie v Nazaretu (Izrael) – za ženy v požehnaném stavu a za děti před narozením

5. Svatyně Blahoslavené růžencové Panny Marie v Namyang (Jižní Korea) – za děti a dospívající

6. Mariánská svatyně v Aparecidě (Brazílie) – za mládež

7. Svatyně Naší Paní klidu a šťastné cesty v Antipolis (Filipíny) – za rodiny

8. Mariánská svatyně v Luján (Argentina) – za pracovníky komunikace a médií

9. Svatý domek v Loretu (Itálie) – za staré lidi

10. Svatyně Panny Marie v Knocku (Irsko) – za zdravotně postižené

11. Svatyně Naší Paní chudých v Banneux (Belgie) – za chudé, bezdomovce a lidi s ekonomickými

obtížemi

12. Svatyně Notre Dame d’Afrique v Alžíru (Alžírsko) – za osamocené osoby a ty, kteří ztratili naději

13. Bazilika Růžencové Panny Marie ve Fatimě (Portugalsko) – za vězně

14. Svatyně Panny Marie dobrého zdraví ve Vailankanni (Indie) – za vědce a střediska lékařského výzkumu

15. Svatyně Královny Pokoje v Medžugorje (Bosna a Hercegovina) – za migranty

16. Mariánská katedrála v Sydney (Austrálie) – za oběti násilí a obchodování s lidmi

17. Bazilika Neposkvrněného Početí ve Washingtonu (USA) – za zodpovědné národy a za mezinárodní orgány

18. Mariánská svatyně v Lurdech (Francie) – za lékaře a zdravotníky

19. Dům Matky Marie v Efezu (Meryem Ana Evi, Turecko) – za národy ve válce a klid pro svět

20. Svatyně Panny Marie dobročinné lásky v Cobre (Kuba) – za lékárníky a zdravotnický personál

21. Mariánská svatyně v Nagasaki (Japonsko) – za pracovníky sociální asistence

22. Svatyně Naší Paní v Montserratu (Španělsko) – za dobrovolníky

23. Svatyně Notre Dame du Cap (Trois Rivières, Kanada) – za pořádkové síly, vojáky a hasiče

24. Na tento den se ještě čeká na potvrzení místa – úmysl bude za ty, kteří zajišťují nejzákladnější služby

25. Národní mariánská svatyně Ta’Pinu (Malta) – za učitele, studenty a vychovatele

26. Svatyně Naší Paní v Guadalupe (Mexiko) – za pracující a podnikatele

27. Svatyně Matky Boží v Zarvanici (Ukrajina) – za nezaměstnané

28. Svatyně Černé Madony v Altöttingu (Německo) – za papeže, biskupy, kněze a jáhny

29. Svatyně Naší Paní Libanonu (Harissa, Libanon) – za zasvěcené osoby

Reklama

30. Svatyně Růžencové Panny Marie v Pompejích (Itálie) – za Církev

31. Závěr modlitební řetězu bude ve Vatikánských zahradách – za ukončení pandemie a obnovení společenského a pracovního života.

Ilustrační foto Fatima, Fotka od Bernardo Ferreria z Pixabay

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap