Fotoevangelium

To jsem k vám mluvil, aby se vaše radost naplnila

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila.“

Evangelium – Jan 15,9-11

Fotka od Yuri_B z Pixabay

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap