Poutní místa

Hlavní pouť u Panny Marie Bolestné ve Sloupu na Květný pátek (22. 3. 2024)

Mariánské poutní místo ve Sloupu v Moravském krasu slaví svou hlavní pouť tradičně v postní době. Pannu Marii Bolestnou zde uctívají poutníci již po staletí vždy v pátek před Květnou nedělí. „Květný pátek“ letos připadá na pátek 22. března. Duchovní správa poutního místa zve během dne na sedm bohoslužeb.

Hlavní pouť je jednou za rok a na rozdíl od jiných poutních míst, je ve Sloupu tato slavnost pohyblivá podle toho, jak v daném roce vychází v kalendáři velikonoční svátky. Na bohoslužby jsou poutníci zváni již od časných ranních hodin. První mše svatá začíná již v 5.00 hodin ráno. Další následují každou další hodinu v 6.00, 7.00, 8.00 a 9.00. Hlavní poutní mše svatá bude v 10.30 hodin a jejím hlavním celebrantem bude brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul.

Touto bohoslužbou však program nekončí. Již ve 13.00 hodin bude v kostele modlitba křížové cesty se svátostným požehnáním a uctěním ostatků sv. Kříže. Na závěr poutního dne bude ještě večerní mše svatá v 18.00 hodin.

Reklama

Poutní místo Panny Marie Bolestné ve Sloupu v Moravském krasu bylo zbudováno v 2. polovině 18. století. Architektem barokní stavby byl Isidor Marcello Canavale a stavěl se v letech 1751 až 1754. Na počátku mariánské úcty byl podobně jako na dalších poutních místech případ zázračného uzdravení. Z padoucnice byla vyléčena dcera sloupského mlynáře, když se za ní její nejbližší modlili před sochou Panny Marie Bolestné. Ta se do obce dostala z Brna v roce 1728. Původně byla majetkem bratří minoritů. Sochu od řeholníků získal majitel rájeckých statků Karel Ludvík z Rogendorfu. Pro pietu nechal v roce 1730 postavit kapli. Náporu poutníků však brzy nestačila. Po smrti svého manžela nechala kostel postavit Karolína z Rogendorfu.

Půdorys kostela je ve tvaru želvy, která je mariánským symbolem ochrany. Pro výzdobu kostela získala hraběnka vídeňského malíře Kašpara Sambacha. Zajímavostí je, že všichni dělníci, kteří pracovali na stavbě kostela, byli osvobozeni od robotnických povinností a za práci dostali řádně zaplaceno.

Poutní slavnost ve Sloupu prožívá na Květný pátek celý městys Sloup. Místní základní škola a mateřská škola vyhlašuje na tento den tradičně ředitelské volno, aby si děti dostatečně poutní program užily.

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap