Fotoevangelium

Už nikdy nebudu pít z plodu révy…

Když jedli, vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával jim ho se slovy: „Vezměte. To je mé tělo.“ Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim: „To je má krev, krev nové smlouvy, která se prolévá za všechny. Amen, pravím vám: Už nikdy nebudu pít z plodu révy až do toho dne, kdy z nového plodu budu pít v Božím království.“

Evangelium – Mk 14, 22-25

Fotka od Photo Mix z Pixabay

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap