Poutní místa

V Dubu nad Moravou budou vzpomínat na zavražděného P. Cyrila Vrbíka

U příležitosti 20. výročí tragické smrti P. Cyrila Vrbíka, probošta v Dubu nad Moravou, se lidé v sobotu 22. října 2022 sejdou při mši svaté ve zdejším kostele a také u jeho hrobu. Vzpomínková bohoslužba v poutním kostele očišťování Panny Marie začíná v 16.00 a celebrovat ji bude biskup Josef Nuzík.

P. Cyril Vrbík (1927–2002) přijal kněžské svěcení v roce 1969 a působil v Místku, Vsetíně a od roku 1980 jako probošt u Panny Marie v Dubu nad Moravou, kde žil až do své smrti 22. října 2002 – smrti z rukou vraha, jemuž předtím poskytl pomoc. „Své kněžství žil naplno. Ze skromnosti na sebe moc nehleděl, žil pro Boha, pečlivě se staral o kostel, ale především měl rád lidi a zvláště děti. Žil pro spásu duší, ale o sobě říkával, že ze své ubohosti nemá na to, aby dosáhl svatosti potřebné pro nebeskou slávu. Jedinou šancí je pro něho prý mučednictví a za mučednickou smrt se modlíval,“ vzpomíná na něj bývalý olomoucký arcibiskup Jan Graubner ve své knize Kněžské osobnosti a pokračuje: „Otec Cyril se stal znamením. Svou dobrotu projevil i v poslední chvíli, a to ještě svému vrahovi, který jej v noci požádal o pomoc, když potřeboval obvázat krvácející ruku. Otec Cyril byl i po půlnoci schopen vidět očima víry potřebného člověka a posloužit mu jako svému Pánu. Tak, jak to léta kázal a jak to také sám dělal. Jeho dobrota byla zneužita. Vražedné zlo si vzalo na sebe klamavý kabát. Ale to nic neubírá na velikosti jeho svědectví.“

Zdroj: www.ado.cz

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap