Poutní stezky

Velehrad získal ocenění Evropského dědictví a je součástí sítě Cisterciácké krajiny „CISTERSCAPES“ spojující Evropu

Značka Evropské dědictví (EHL – European Heritage Label) byla nově udělena Evropskou komisí Velehradu a dalším 16 cisterciáckým klášterním krajinám z 5 zemí. Podařilo se to díky spolupráci pod názvem Cisterciácké krajiny spojující Evropu (zkr. CISTERSCAPES), do níž jsou v České republice zapojeny klášterní krajiny Vyšší Brod, Žďár nad Sázavou, Plasy a Velehrad.

„Nové ocenění Evropské dědictví jednoznačně podtrhuje význam Velehradu coby nejvýznamnějšího poutního místa v Česku a jeho evropský přesah. Na jeho mimořádnou kulturní hodnotu upozorňujeme již přes deset let i projektem Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy. Díky němu směřují všechny dálkové cyrilometodějské trasy v Česku do Velehradu, a to hned z pěti směrů. Zapojení Velehradu do úspěšných mezinárodních sítí spolupráce je skvělý signál pro obyvatele i návštěvníky regionu,“ uvedl Lubomír Traub, náměstek hejtmana Zlínského kraje a předseda sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje.

Dvě z oceněných cisterciáckých krajin leží přímo na cyrilometodějské pěší trase vedoucí od Levého Hradce u Prahy – Žďár nad Sázavou a Velehrad.

Od svého založení v roce 1098 byl cisterciácký Řád symbolem efektivní organizace, která se rozšířila po celé Evropě a jejíž stopy lze v krajině nalézt dodnes. Cisterciácké krajiny spojující Evropu oživují tuto úspěšnou síť.

„Jsme hrdí na to, že můžeme s našimi cisterciáckými klášterními krajinami aktivovat jednu z nejstarších evropských sítí pro současnost. Velmi nás těší rozhodnutím Evropské komise a především vnitřní síla a společné cíle všech 17 partnerů z Německa, Rakouska, Polska, Slovinska a České republiky a řady podporovatelů a sponzorů, kteří tento úspěch vůbec umožnili,“ zdůrazňuje Marta Krejčíčková, předsedkyně spolku „Cisterciácké krajiny“ a koordinátorka projektu za region cisterciácké klášterní krajiny Vyšší Brod a MAS Rozkvět, z.s. Na území Zlínského kraje zajišťuje aktivity sítě MAS Buchlov. Na spolufinancování CISTERSCAPES se podílel také Zlínský kraj. Síť vede již pět let Zemský okres Bamberg (Bavorsko).

Označení Evropské dědictví je o prestižní ocenění Evropské unie, které doplňuje další iniciativy, např. Seznam světového dědictví nebo Kulturní stezky Rady Evropy, a přispívá k upevnění pocitu sounáležitosti evropských občanů s EU na základě společných hodnot, historie a kulturního dědictví.

Cisterscapes – Cistercian landscapes connecting Europe

Reklama

Zdroj: tisková zpráva Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.

Autor: Ing. Martina Janochová

Foto: Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap