Příběhy

Zemřel zakladatel Noci kostelů. Bernhard Linse byl patnáct let motorem aktivity, která nadchla Evropu

Příběh o založení Noci kostelů téměř zlidověl.  Vypráví o zapomnětlivém kostelníkovi, který v jednom vídeňském kostele zapomněl po mši svaté zavřít dveře, a zvědaví lidé začali do otevřeného chrámu přicházet…. Tato legenda se šíří především v zemích, kde úspěšnou akci převzali z Rakouska. Skutečným zakladatelem a otcem myšlenky otevřených kostelů však nebyl kostelník, ale pastorační asistent vídeňské farnosti Breitenfeld a sekretář biskupského vikáře ve vikariátu Vídeň-město Bernard Linse.

První Noc kostelů zažila pod jeho vedením v roce 2005 jen samotná Vídeň. Akce se zalíbila, rozšířila na celé Rakousko a v dalších letech ji převzaly i okolní země včetně České republiky. Pandemie koronaviru však v loňském roce neumožnila v Rakousku zrealizovat 16. ročník akce a organizátoři ji přesunuli na rok 2021.

Kvůli nemoci odešel zakladatel akce předčasně do důchodu. V lednu zemřel

Otec zakladatel se odloženého ročníku už nedožil. Zemřel v úterý 26. ledna na rakovinu. Jeho nejbližší se s ním rozloučili v pátek 5. února v kostele sv. Františka Serafínského ve farnosti Breitenfeld. Paradoxně se pohřeb zakladatele myšlenky Noci kostelů uskutečnil v době, kdy v zemi ještě platila přísná omezení, a kostely byly zavřené. Věřící se v Rakousku mohli do kostelů vrátit až v neděli 7. února.

Bernard Linse působil jako pastorační asistent nejdříve ve své domovské farnosti Breitenfeld. V roce 1999 jej jako svého sekretáře ustanovil biskupský vikář Toni Berger. Do roku 2020 pracoval po boku tří biskupských vikářů. Na této pozici setrval až do předčasného odchodu do důchodu na podzim loňského roku. Onkologické onemocnění, které se objevilo před rokem, mu již nedovolovalo pokračovat v práci.

Hořel pro Noc kostelů. Byl hlavním koordinátorem 15 ročníků

„Jeho srdce hořelo zejména pro Noc kostelů. Byl to jeho nápad a iniciativa zavést tuto kampaň ve Vídni. Začal psát příběh, který se stal úspěšným nejen v Rakousku, ale v celé Evropě. S touto iniciativou byl spojován až do konce, koordinoval ji a vedl od roku 2005 a uskutečnil ji patnáctkrát,“ vzpomíná na zakladatele Noci kostelů vídeňská arcidiecéze v nekrologu.

„Bernhard Linse byl až do své smrti oddaný člen farnosti Breitenfeld. Všechny jeho profesionální a dobrovolné závazky však byly od začátku roku 2020 omezeny kvůli jeho těžké, stále rychle se rozvíjející nemoci až byly zcela nemožné. Až do konce se však během návštěv a telefonních hovorů stále zajímal o vikariát a o Noc kostelů,“ vzpomínají na něj jeho spolupracovníci.

„Na podzim i přes svou těžkou nemoc, přijel na nedělní mši svatou do našeho kostela.  Během vánočních svátků jsem ho mohl navštívit doma, dřív než se před několika týdny musel vrátit do nemocnice,“ vzpomíná na zemřelého farníka moderátor farnosti Breitenfeld P. Dr. Gregor Jansen, který na stránkách farnosti vyjádřil soustrast jeho manželce Heleně a dcerám Cornelii a Daniele.

„S odchodem Bernharda ztrácím skvělého společníka, ale vikariát Vídeň-město a Noc kostelů mají nyní velkého přímluvce u Boha,“ komentoval smrt zakladatele Noci kostelů a svého dlouholetého kolegy biskupský vikář P. Dariusz Schutzki.

Reklama

Další vzpomínky a kondolence zveřejnili na webu „Lange nacht der Kirchen“ jeho přátelé a spolupracovníci.

Noc kostelů 2021 je naplánována v Rakousku i v České republice na pátek 28. května 2021.

Foto: www.langenachtderkirchen.at

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap