Poutní místa

Zvěst o mariánských zjeveních na Litmanové se šíří už 30 let. Jak vypadá poutní místo dnes?

Před třiceti lety se na hoře Zvir v Litmanové poprvé slavila řeckokatolická svatá liturgie. Bohoslužbu tehdy slavil správce farnosti Ján Závacký společně tehdejším rektorem kněžského semináře Vasilem Kormaníkom. Místo bylo nezvyklé. Dřevěnice majdana, kde se začala děvčatům Ivetce Korčákové a Kateřině Česelkové v srpnu 1990 zjevovat postava Panny Marie. Zjevení pokračovala dalších pět let a z Litmanové se stalo významné poutní místo východního Slovenska.

První bohoslužba v majdaně – chýši pro pastýře

„Byla neděle 11. listopadu 1990 a byl jsem pozvaný do svého rodiště do Litmanové slavit svatou liturgii a pronést kázání v rámci odpustu ve farním chrámu, který je zasvěcený sv. archandělovi Michaelovi (v byzantském liturgickém kalendáři má svátek 8. listopadu). Po společném dopoledním slavení v chrámě, jsme popolední společně s otcem Janem Závackým a s děvčaty, Ivetkou a Katkou slavili poprvé svatou liturgii na hoře Zvir v dřevěnici-majdaně. Ostatní lidé stáli venku,“ vzpomíná na události před 30-ti lety Vasil Kormaník a  pokračuje. „Zvlášť si pamatuji na postoj děvčat, v té době jim bylo 11 a 12 let, které během celé svaté liturgie klečely a byly úplně soustředěné na modlitbu.“

Poutní místo na hoře Zvir v Litmanové na východním Slovensku. Foto: www.horazvir.eu.

Nejmladší poutní místo na východě Slovenska

Hora Zvir v Litmanové je nejmladší poutní místo řeckokatolické Prešovské archieparchie. Církev dodnes zkoumá pravost zjevení, které se měli uskutečňovat od 5. srpna 1990 do 6. srpna 1995. V té době se dvěma mladým dívkám z Litmanové měla zjevovat Přesvatá Bohorodička. Momentálně je celý příběh zjevení s poselstvími odeslán k posouzení pravosti zjevení na Kongregaci pro nauku víry ve Vatikánu.

Zvěst o mariánských zjeveních v Litmanové se rychle roznesla po celém Slovensku. Na místo začaly přicházet tisíce poutníků. Hora Zvir byla 8. srpna 2004 ustanovená místem modlitby a o čtyři roky později zde byla posvěcená dřevěná kaple zasvěcená Neposkvrněnému početí Panny Marie. Dne 7. září 2008, při příležitosti posvěcení nového liturgického prostoru, prohlásil prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak, SJ v kapli Neposkvrněného početí Přesvaté Bohorodičky na hoře Zvir s celým areálem a pramenem poutním místem Prešovské řeckokatolické archieparchie. Zároveň vydal dekret o podmínkách k získání plnomocných odpustků na tomto mariánském místě.

Duchovní pouto s bazilikou Panny Marie Sněžné v Římě

Zřízením poutního místa na Litmanové reagovala církev na velké množství poutníků, kteří od roku 1990 na horu Zvir putovali nejen ze Slovenska. „Velké množství věřících ze Slovenska i ze zahraničí a mnohá svědectví hovoří o tom, že poutníci v Litmanové nacházejí ztracený pokoj duše, čerpají Boží pomoc a po svátosti smíření začínají novou etapu života,“ uvedl arcibiskup Babjak v ustanovujícím dekretu.

Za hlavní pouť ustanovil neděli po prvním srpnovém pátku. Dne 8. srpna 2010 byl při příležitosti archieparchiální odpustové slavnosti, slavnostně zveřejněn dekret o ustanovení pouta duchovního příbuzenství tohoto mariánského poutního místa s papežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Římě, která je prvním a hlavním mariánským chrámem.
Kromě hlavní pouti je na hoře Zvir v Litmanové pouť každý měsíc v neděli po prvním pátku. Poutníci však mohou přijít kdykoliv, aby na tomto místě pookřáli na duchu i na těle.

Film „Ivetka a hora“ vyhrál Mezinárodní festival dokumentárních filmů 2008

Příběh jedné z dívek, které se staly svědky mariánských zjevení, zaujal českého dokumentaristu Víta Janečka, který v roce 2008 natočil již s dospělou Ivetou Korčákovou dokument s názvem „Ivetka a hora“. Film, který vypráví o tom, jaké to je „žít se zjevením“ byl oceněn jako nejlepší český dokument na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2008.

Film je k dispozici v archivu České televize.

Reklama

O poutním místě na hoře Zvir v Litmanové se můžete dozvědět více přímo na internetové stránce www.horazvir.eu.

Zdroj: www.tkkbs.sk, www.horazvir.eu, www.ceskatelevize.cz

Živý přenos z kaple na hoře Zvir na YouTube.com

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap