Poutní místa

Rozloučení se zemřelým jezuitou P. Stanislavem Peroutkou bude ze Svatého Hostýna vysílat televize Noe

S oblíbeným zpovědníkem poutníků P. Stanislavem Peroutkou SJ, který ve věku 87 let zemřel ve středu 3. února 2021 v kroměřížské nemocnici, se ve středu 10. února rozloučil Svatý Hostýn a jeho spolubratři z řádu jezuitů. Pohřeb zesnulého kněze vysílala televize Noe. Hlavním celebrantem zádušní mše svaté byl olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Akce „K“, PTP, vězení i práce v JZD

S odchodem jezuity P. Stanislava Peroutky SJ odchází další z generace kněží, kteří na vlastní kůži zažili komunistický teror v 50 letech 20. století. Otec Stanislav se narodil 21. září 1933 v Krumvíři na Břeclavsku. Po základní škole ve svém rodišti navštěvoval v letech 1945–1949 gymnázium na Velehradě. Tam vstoupil 14. srpna 1949 do Tovaryšstva Ježíšova. V dubnu 1950 byl v rámci „Akce K“ spolu s ostatními zatčen a internován v Bohosudově, Hájku a Klíčavě. Od listopadu 1950 až do roku 1959 pracoval jako dělník ve Slatině a Svitavách. V Brně 15. srpna 1951 složil první sliby. V letech 1952–1954 navštěvoval gymnázium pro pracující, které ukončil maturitou. Vojenskou službu vykonával u PTP v Novákách, Dobroníně u Jihlavy, Čáslavi a Bechyni v letech 1953–1955.

Od listopadu 1959 byl půl roku uvězněn v Brně za nedovolené pokračování v řeholním životě. Potom vykonával dělnické profese v Brně. Potřebným filozofickým studiím se věnoval soukromě. Teologii studoval v Innsbrucku od srpna 1968 a 6. prosince 1969 tam byl biskupem Pavlem Ruschem vysvěcen na kněze. Po návratu do Československa pracoval v JZD Krumvíř.

Neustálé přesuny kvůli práci s mládeží

Zapojit se veřejně do duchovní správy mu bylo umožněno až roku 1971; působil v Bučovicích, Šlapanicích, Žďárci, Šakvicích, Popicích, Pouzdřanech, Šatově, Hnanicích, Velkém Újezdě, ve farním týmu Perná a v Mohelnici. „V době totality to byly většinou pohraniční farnosti, kam otce Stanislava umísťovali okresní církevní tajemníci za trest. Vadila jim především jeho práce s mládeží. Častokrát byl vyslýchán Státní bezpečností,“ uvedly Listy svatohostýnské v prosinci roku 2019, kdy otec Stanislav Peroutka slavil 50. výročí svého kněžského svěcení.

Reklama

Poutní místa Velehrad a Svatý Hostýn

Poslední řeholní sliby složil P. Stanislav Peroutka, SJ 5. listopadu 1975 ve Žďárci u Tišnova. Po politických změnách v roce 1989 je již jeho kněžský život spojený s řeholní komunitou a místy, kde jezuité působí. V letech 1996–2003 byl na Velehradě představeným jezuitské komunity a zároveň farářem. Od roku 2003 působil na Svatém Hostýně jako kaplan a ministr komunity, rovněž dával exercicie. Velkorysá pohostinnost otce Stanislava byla známá, stejně jako jeho příslovečná přímočarost, vedená Ježíšovým slovem: „Poznejte pravdu, a pravda vás osvobodí.“ Kéž se na věky raduje v Pravdě.

Těžký průběh nemoci způsobení koronavirem

Duchovní správu na poutním místě Svatý Hostýn zasáhla koncem ledna tohoto roku nákaza nemocí Covid-19. Jak informoval rektor poutního kostela P. Josef Stuchlý SJ, nákaza koronavirem postihla tři duchovní i komunitu řeholnic sester sv. Kříže. O těžkém průběhu nemoci a hospitalizaci P. Stanislava Peroutky, informovala duchovní správa v dalších dnech. V Kroměřížské nemocnici zemřel ve středu 3. února 2021. O týden dříve ve čtvrtek 28. ledna zemřela náhle ve věku 52 let přímo na Svatém Hostýně řeholnice sr. M. Petra Orbanová. Komunita Milosrdných sester sv. Kříže a nejbližší rodina zesnulé se s ní rozloučili ve čtvrtek 4. února v klášterní kapli v Kroměříži.

Foto: www.hostyn.cz

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap