Poutní místa

15. ročník Noci kostelů nabídne rozmanitý program

V letošním 15. ročníku, který se uskuteční 2. června po celé České republice, je aktuálně přihlášeno 1683 kostelů a modliteben. Připraveno je 5260 programů. Přinášíme výběr z jednotlivých českých a moravských diecézí. Motto letošního ročníku zní: „Po světle dne totiž nastupuje NOC, kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost.“

Pražská arcidiecéze

Pražská arcidiecéze nabídne návštěvníkům vstup do 378 objektů. V Praze mohou letos zažít jedinečnou možnost. Otevírá se totiž kaple Panny Marie na Staroměstské radnici ze 14. století., která je součástí nejstarších prostor Staroměstské radnice. V minulosti bývala dějištěm pravidelných bohoslužeb. Byly slouženy před každým zasedáním městské rady, vězňům v radničním vězení nebo odsouzencům na smrt, kteří odsud kráčeli na popraviště. Pořádaly se zde bohoslužby pro blaho panovníka, časté byly i pohřební obřady. Své tradiční místo tu měly i nedělní a sváteční mše. 

V Olbramovicích v kostele Všech svatých zazní Missa Brevis Jiřího Pavlici s komorním sborem a orchestrem. Katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha na varhany rozezní Přemysl Kšica a také zde bude představen fotografický spolek Člověk a Víra. Kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského (Pražské Jezulátko) nabídne celovečerní program „Člověk, duše a umělá inteligence“. Jedná se o interaktivní vizualizaci s hudebním doprovodem a zamyšlení nad souvislostí duchovního rozměru člověka a umělé inteligence. 

Litoměřická diecéze

Litoměřická diecéze přivítá návštěvníky ve 276 kostelích. Zajímavý je Křišťálový chrám v Kunraticích u Cvikova na Českolipsku, který nedávno navštívil kardinál Dominik Duka, aby požehnal skleněné Kunratické Jezulátko Jiřího Pačinka.

V letošním roce v rámci jubilea 40 let od zasypání kostela Všech svatých proběhne na místě bývalé obce Radovesice u Bíliny první ročník Noci kostelů, při které si přítomní připomenou smutnou historii kostela a obce, která musela ustoupit místní těžbě. Zajímavý kulturní program je připraven také v Ústí nad Labem na místě zaniklé kaple Navštívení Panny Marie na Mariánské skále. 

Návštěvníci mohou zavítat do klášterního kostela Narození Panny Marie v Doksanech na noční prohlídku a prohlédnout si i nejstarší románskou část. Za návštěvu jistě stojí také nově obnovený kostel cisterciáckého kláštera v Oseku u Duchcova, kostel Zvěstování Panny Marie a 14 Svatých pomocníků v Kadani a areál kostela v Horní Polici.

Královéhradecká diecéze

V královéhradecké diecézi se do letošní Noci kostelů dosud přihlásilo 213 kostelů. Ve stotisícovém Hradci Králové se zapojí 11 kostelů, v historickém centru města například katedrála Svatého Ducha, kostel Nanebevzetí Panny Marie nebo kostel sboru kněze Ambrože.

Královéhradecká diecéze otevírá kostely i v menších obcích. V Heřmanově Městci na Chrudimsku budou například otevřené čtyři kostely, v kostele svatého Bartoloměje bude přednáška o víně a jeho symbolice i ochutnávka mešních vín. V Chrudimi se otevřou tři kostely, v kostele Českobratrské církve evangelické se bude mimo jiné konat hudební připomenutí k 500. výročí narození Jana Blahoslava.

Českobudějovická diecéze

V českobudějovické diecézi je přihlášeno 114 kostelů. V Březnici v kostele sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského proběhne mimo jiné výstava misálů a církevních rouch nebo ochutnávka mešního vína. Českobudějovický kostel Obětování Panny Marie otevře návštěvníkům běžně nepřístupná místa. Také v Hartmanicích-Vatěticích v kapli Panny Marie Bolestné bude mimořádná prohlídka jinak uzavřené kaple.

Gala koncert duchovní hudby Musica Dolce Vita zazní spolu s varhanním koncertem Michaela Boka v Nové Včelnici. Varhany rovněž rozezní kostel Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Zlatá Koruna v podání Karla Haymanna s tenoristou Václavem Janovským.

Plzeňská diecéze

Plzeňská diecéze otevře přes 160 kostelů, sborů a modliteben. Návštěvníkům nabízí hned několik ojedinělých programů.

V Rabštejně nad Střelou v kostele Panny Marie Sedmibolestné bude možné pozorovat noční oblohu hvězdářským dalekohledem při příležitosti 550. výročí od narození Mikuláše Koperníka.

Únikovou hru nabídne kostel ČCE v Nejdku, druhý ročník motorkářské pouti po krušnohorských kostelích připraví pro zájemce farnost Ostrov. Plzeň nabídne návštěvu soukromé kaple v domě plzeňského biskupa nebo koncert skupiny Quo vadis v kostele sv. Jiří. Sádrové sochy Jakuba Hadravy, které připomínají původní obyvatele sudetské vesnice nabídne kostel sv. Jiří v Lukové u Manětína.

Olomoucká arcidiecéze

V olomoucké arcidiecézi se dosud přihlásilo 199 objektů. Na prohlídku věže kostela s výskytem kolonie netopýra velkého mohou návštěvníci zavítat do Slušovic do kostela Narození sv. Jana Křtitele. Ojedinělou příležitost svěcení zvonice zažijí návštěvníci ve Svatobořicích-Mistříně, kde budou mít také příležitost prohlédnout si tři zdejší kapličky. Jak se staví moderní kostel, přiblíží veřejnosti video sestřih ve Zlechově v kostele sv. Anny. Nahlédnout do historie a originálních plánů kostela bude zase možné v Šumperku v kostele sv. Jana Evangelisty, kde se do akce ve městě zapojují i kostel Českobratrské církve evangelické a modlitebna Bratrské jednoty baptistů.

Ve městě Olomouc se poprvé do Noci kostelů zapojuje bývalá jezuitská kaple Sodality Panny Marie, královny andělů. Jedná se o objekt, který je součástí utajeného prostoru ve Správním Archivu Armády ČR. Arcibiskupský palác umožní téměř po deseti letech vstup do neznámé řeholní kaple Milosrdných sester sv. Kříže. Návštěvnickou novinkou má být také nově vysvěcená kaple Sestoupení Ducha Svatého v kněžském semináři, která slouží k bohoslužbám řeckokatolické farnosti.

V Olomouci proběhnou současně s Nocí kostelů Svátky města, letos spojené s oslavou 400. výročí svaté Pavlíny.

Brněnská diecéze

Brněnská diecéze se letos na některých místech, například na Zelené hoře, v Rajhradě u Brna a ve Křtinách, inspiruje výročím významného barokního architekta Jana Blažeje Santiniho, od jehož úmrtí letos uplyne 300 let. K této příležitosti je připravena tiskovina s přehledem míst v brněnské diecézi spojených se Santinim.

Obecné téma „jak se staví kostel“ nabídne farnost Brno-Lesná, kde je připraveno ohlédnutí a zajímavosti z let přípravy a budování nedávno otevřeného kostela blahoslavené Restituty. Starobrněnská bazilika plánuje programy zaměřené na 700. výročí založení kláštera a baziliky Eliškou Rejčkou.

Ostravsko-opavská diecéze

V ostravsko-opavské diecézi se do Noci kostelů zapojí 130 kostelů. Poprvé bude přístupný dřevěný kostelík sv. Antonína na vrchu Prašivá a zaniklý kostel sv. Jindřicha ve staré Karviné, který byl zbořen kvůli poddolování. Po sedmileté rekonstrukci a uzavření se otevírá hřbitovní kostel v Javorníku (okres Jeseník). Restaurátoři zde odkryli úžasné gotické fresky, které si vůbec poprvé budou moci prohlédnout právě návštěvníci Noci kostelů. Mimořádné je například nástěnné vyobrazení Krista, který má v místě srdce vytvořený otvor, který sloužil jako svatostánek.

Co je Noc kostelů?

Reklama

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před patnácti lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se také kostely a modlitebny na několika místech v České republice. V roce 2010 se Noc kostelů konala již v celé České republice, v roce 2011 poprvé na Slovensku, od roku 2012 probíhá Noc kostelů také v Estonsku  (estonsky Kirikute Öö), v roce 2016 se konala poprvé ve Švýcarsku.

Noc kostelů je určena pro co nejširší veřejnost. Vytváří prostor pro setkání a nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Umožňuje návštěvníkům prožít rozmanitost křesťanských církví a náboženského vyjadřování. Spolu s katolickou církví se jí zúčastní křesťanské církve, které jsou členy Ekumenické rady církví ČR. Více informací o Noci kostelů ZDE.

Zdroj: www.cirkev.cz

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap