Fotoevangelium

Seslání Ducha svatého – Být pohromadě

„… byli všichni pohromadě“ (Sk 2, 1).

Chceš být naplněn Duchem svatým? Toužíš po daru uzdravování či po daru pohotovosti hlásat evangelium? Láká tě prorokovat? Chceš mluvit slova moudrosti nebo mít slovo poznání? Apoštol Pavel říká, že o tyto dary je třeba usilovat. To znamená nejen o ně prosit (!), ale také poznávat, co obsahují a jak jimi lze sloužit. Protože dary nejsou pro osobní posvěcení, ale pro službu.

Možná pávě toto poznání mě vedlo k tomu, že mě oslovila hned první věta dnešního čtení ze Skutků apoštolů. V „den Letnic byli všichni pohromadě“. Očekávali Ducha, aby jím naplnění mohli hned sloužit. Kdyby byl každý z nich sám, zavřený někde ve svém pokoji, asi by se ten den ani později nic nestalo. Zůstali by zavření a každý by se těšil z daru, který dostal. Ale protože byli pospolu, okamžitě pochopili, že dary, které mají, jsou pro jiné. Dokonce vyšli ven mezi lidi a hned jim hlásali Ježíše.

Synodální setkání velmi jasně odhalila, že asi největším problémem naší církve je individualismus. „Starám se o svou svatost. Rozvíjím svou víru. Mám dar…“ Dokonce i běžná pastorace je nastavena na podporování a rozvoj individualismu. Nechce se mi rozepisovat podrobnosti. Pokud tomu nevěříš, tak si polož otázku (každý, jestli jsi biskup, kněz, jáhen, varhaník, kostelník, člen růžencového bratrstva, úplně běžný neangažovaný věřící…): „Komu jsem včera či dnes, před týdnem nebo tento měsíc hlásal Ježíše umučeného a zmrtvýchvstalého?“ A hned uvidíš vlastní individualismus.

Pečujeme o svou víru, svou svatost, ale den Letnic nám jasně odhaluje, že z toho nic nebude, nebudeme-li se starat o víru a svatost svých bratrů a sester. Nejen se za ně modlit, ale aktivně hlásat Ježíše. Pokud je třeba, tak i slovem.

Individualismus lze vyléčit pouze jedním lékem – společenstvím. Být spolu, být pohromadě. Nepomohou nám žádné pastorační plány, akce, přednášky, nebudeme-li spolu číst Písmo, spolu se nad ním modlit, spolu hledat cesty, jak dané slovo uskutečnit, jak ho přinést lidem, kteří Ježíše neznají, proto ho ani nemilují…

Reklama

Řešení jsou tak jednoduchá… Být pohromadě.

Fotka od StockSnap z Pixabay

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora ze Slovenska. Děkujeme do žilinské diecéze a přejeme hodně sil do každého nového dne.

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap