Poutní místa

Noc kostelů se Santinim na Zelené Hoře, v Rajhradě a ve Křtinách

Pro letošní jubilejní 15. ročník Noci kostelů připravují pořadatelé v brněnské diecézi opět stovky zajímavých programů. Na některých místech, například na Zelené hoře, v Rajhradě u Brna a ve Křtinách, se nechávají inspirovat výročím významného barokního architekta Jana Blažeje Santiniho, od jehož úmrtí letos uplyne 300 let.

Pro Brno a jeho okolí se již tradičně připravuje oblíbená tematická brožura, která představuje jednotlivé kostely a jejich programovou nabídku. Letošní novinkou bude tiskovina s přehledem míst v brněnské diecézi spojených právě se stavitelem Santinim. Ta může sloužit nejen pro Noc kostelů, ale rovněž jako tip na prázdninový výlet.

Pestrá nabídka programů v brněnské diecézi zahrnuje kromě duchovních zastavení také hudební, tvořivé a dětské programy, workshopy, prohlídky kostelů, kaplí i přilehlých areálů, hudební pásma nebo taneční produkce. Obecné téma „jak se staví kostel“ nabídne farnost Brno-Lesná, kde je připraveno ohlédnutí a zajímavosti z let přípravy a budování nedávno otevřeného kostela blahoslavené Restituty. Starobrněnská bazilika plánuje programy zaměřené na 700. výročí založení kláštera a baziliky Eliškou Rejčkou. Pro děti zde bude připraven kvíz ke královně Elišce a pro jejich dospělý doprovod ochutnávka klášterního piva a vína na nádvoří u baziliky.

K prohlídce zvou na řadě míst také varhany či venku zahrady, připraveny jsou ochutnávky klášterních produktů a další…Více na www.nockostelu.cz

Reklama

Jan Blažej Santini-Aichel (3. 2. 1677 Praha ‒ 7. 12. 1723 Praha)

Světoznámý český architekt, který se proslavil jedinečným uměleckým stylem nazývaným barokní gotika a svým dílem přispěl k tomu, že české barokní umění sehrálo v Evropě významnou roli. Rodina Jan Blažej patřil ke třetí generaci vážené italské rodiny kameníků, která trvale žila a působila v Praze. Rodina z matčiny strany byla pravděpodobně českého původu. V roce 1707 se oženil s dcerou svého mistra Veronikou Alžbětou Schröderovou, s níž měl během šesti let čtyři děti. Všichni tři synové zemřeli na souchotiny ještě jako děti. Zůstala jen dcera Anna Veronika (* 1713). Po smrti své ženy pojal v roce 1720 za manželku Antonii Ignacii Chřepickou z Modliškovic, která pocházela ze starobylé šlechtické rodiny. S ní měl v roce 1721 dceru Janu Ludmilu a v roce své smrti syna Jana Ignáce Rochuse.

Fotka od Ivo z Pixabay z Rajhradu u Brna.

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap