Poutní místa

Koncert v poutním kostele v Klokotech u Tábora podpoří misie Misionářů oblátů v africkém Zimbabwe

Milevský smíšený sbor pod taktovkou sbormistryně Anděly Maršálkové vystoupí 3. neděli adventní (11. 12. 2022) v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech u Tábora. Poutní místo rozezní už poněkolikáté duchovní skladby. Sbor svým vystoupením vyjadřuje podporu oblátské misii St. John Maraire v Zimbabwe, kterou zde buduje P. Karel Mec OMI. Dobrovolné vstupné bude v celkové výši věnováno pro její další rozvoj. Přijďte, odpočiňte v tónech a adventní barokní kráse Klokot, pomozme společně.

Reklama


Řeholní společenství Misionáři obláti Panny Marie Neposkvrněné založil v 19. století sv Evžen de Mazenod, který na vlastní kůži zakusil osud emigranta prchajícího před Francouzskou revolucí. Zaslechl Boží povolání při pohledu na potřeby prostých lidí a zpustošené Církve. Jeho následovníci se i dnes snaží hlásat důstojnost každého člověka jako Božího syna a Boží dcery.


Třicet řeholníků žije a pracuje na zahraničních misiích v Namibii, Jihoafrické republice, Kanadě, Paraguay a v Západní Sahaře. Od roku 2019 má po několika letech i česká část české provincie opravdového misionáře ad gentes. Je jím Karel Mec, OMI, jeden z oblátů té nejmladší generace, který v současnosti působí na misii v Zimbabwe.


Více o řeholní komunitě Misionáři obláti najdete na https://oblati.cz/.

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap