Fotoevangelium

2. neděle adventní – Hledači Boha II.

V dnešních liturgických čteních vnímám dvě roviny. Jedna je rovina příslibů ohledně budoucnosti. Nastane klid, bude spravedlnost, nebude více zla. Je to rovina, která nám přináší naději. Je obsažena ve výrocích typu „bude rozhodovat pro pokorné v zemi“, „usmrtí bezbožného dechem svých rtů“, „Nikdo nebude škodit ani zabíjet“ (viz Iz 11, 1–10). I žalmista se vyjadřuje podobně: „… On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, ubožáka, jehož se nikdo neujímá… zachrání ubožákům život.“ (Ž 72, 12-13). Dnešní texty tak můžeme pokládat za slova útěchy a naděje.

Druhá rovina mi ukazuje, že tyto texty nejsou jen o budoucnosti. Jsou také o tom, jak mám dnes žít nejen proto, abych se nezařadil mezi „bezbožníky, které Pán usmrtí dechem svých úst“, ale také proto, aby „pohané vyhledávali Pánův příbytek“ (srov. Iz 11, 10), aby „ vlk mohl bydlet s beránkem“. Obrazy z Knihy proroka Izajáše jsou symbolické a až se nám nechce věřit, že něco takového je možné. Ale pokud si „oblečeme našeho Pána Ježíše Krista“, jak jsme o tom četli minulou neděli, budeme-li „jedni o druhých smýšlet podle Krista Ježíše“ (srov. Řím 15, 5), jak to posloucháme tuto neděli, tak se nám to v našem malém, osobním světě jistě alespoň trochu podaří. Nebo vyrovnávání stezek (pokud jste někdy něco takového dělali, tak to víte), to znamená napravování vztahů či změna smýšlení není práce na hodinu či den, ale někdy na měsíce, ba i roky.

Reklama

Malá motivace. Poznáš nějakého bezbožníka? Člověka, který je svým smýšlením či jednáním na cestě do neuhasitelného ohně (Mt 3, 12)? Možná je to tvůj bratr, tvá sestra, tvůj soused, tvůj kolega, tvůj spolužák. Necháš je tak? Určitě ne! Jak je můžeš změnit, zachránit? Tak, že budeš naplno žít s Kristem. Smýšlet jako Ježíš, mluvit jako Ježíš, jednat jako Ježíš. A jak to Ježíš všechno dělal? S láskou.

Prosme Božího Ducha o moudrost, abychom věděli, co znamená smýšlet, mluvit a jednat s láskou. Ať to lidem kolem nás přinese takové poznání, které je změní z bezbožníků na hledače Boha.

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora. Ilustrační snímek: Image by kinkate from Pixabay

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap