Fotoevangelium

Začali nosit na nosítkách nemocné všude tam, kde slyšeli, že je

Ježíš a jeho učedníci se přepravili na druhý břeh a přistáli u Genezaretu. Když vystoupili z lodi, lidé ho hned poznali. Proběhli celou tu krajinu a začali nosit na nosítkách nemocné všude tam, kde slyšeli, že je. A všude, kam přišel do některé vsi nebo města nebo dvorce, kladli nemocné na volné prostranství a prosili ho, aby se směli dotknout aspoň střapce jeho šatů. A všichni, kdo se ho dotkli, byli uzdraveni.

Evangelium – Mk 6,53-56

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap