Poutní místa

Jak bude vypadat rozvolnění v kultuře? Možná jako ve Vatikánu. Lidé mohou do muzeí i zahrad

Jak bude vypadat rozvolnění v kultuře? Možná jako ve Vatikánu. Za přísných bezpečnostních podmínek se 1. února otevřela Vatikánská muzea stejně jako další podobná kulturní zařízení v Itálii. Jak opatření vypadají? Každý návštěvník se musí předem registrovat, kustodi muzea vpouštějí na prohlídku po půlhodinových intervalech, všichni musí mít roušku a dodržovat minimální odstupy 1 metr. Zavřené zůstávají restaurace. V provozu jsou však automaty s nápoji a občerstvením i bistro.

Podmínky pro vstup do Vatikánských muzeí a zahrad

Návštěva muzea je možná jen po povinné registraci na oficiálním portále muzea tickets.museivaticani.va.

Registrace je v tomto období zdarma (obvyklý registrační poplatek 4 eura se nevybírá).

Přístup je povolen omezenému počtu lidí v 30 minutových intervalech.

Vybraný čas pro návštěvu muzea musí být při registraci dostupný.

Lze zvolit čas pro návštěvu muzea.

V den návštěvy je třeba zadat čas vstupu uvedený na registračním lístku. Termín musí být dodržen. (např. kdo se zaregistroval na 10.00 hodin, může přijít nejdříve v 10:00 a nejpozději v 10.30). Po uplynutí tohoto 30 minutového časového prostoru, může být kontrolou přístup do muzea odepřen bez nároku na vrácení vstupného.  

Návštěvníci Vatikánských muzeí a Vatikánských zahrad mají povinnost nosit roušku zakrývající ústa a nos. Roušku musí nosit po celou dobu návštěvy.

Každému návštěvníkovi bude změřena tělesná teplota. Tato kontrola je povinná.

Přístup do muzea bude odepřen každému, kdo má tělesnou teplotu 37,5 ° C nebo vyšší.

V muzeích musí návštěvníci dodržovat vzdálenost větší než 1 metr a vyhýbat se davům.

Zaměstnanci dozoru zajistí, aby byly předpisy svědomitě dodržovány.

Každý návštěvník má povinnost se těmito předpisy řídit a před návštěvou si je pozorně přečíst a dodržovat je během celé doby pobytu.

Předpokládá se, že každý, kdo se přihlásí k návštěvě, a všechny osoby, kterým je umožněn přístup do muzeí s obdrženým potvrzením o registraci si pravidla přečetli, pochopili je a bez výjimky je všechny přijali.

Na každé porušení pravidel budete upozornění odpovědnými orgány.

Pokud nebudete dodržovat předpisy, můžete být z muzea vykázání.

Plné znění podmínek pro vstup do Vatikánských muzeí a zahrad jsou k dispozici v italštině, angličtině, španělštině, němčině a francouzštině na internetových stránkách muzea.

Vydesinfikovaní audioprůvodci a občerstvení z automatu

Návštěvníci Vatikánských muzeí mají možnost využít audioprůvodce. Objednávka přístrojů se řeší ji při online registraci prostřednictvím pokladny Tickets.museivaticani.va. Provozovatel těchto zařízení zaručuje, že všechny přístroje budou bezpečně vydesinfikovány.

Mezi opatření, která v muzeu v současné době platí, patří také uzavření východu ze Sixtinské kaple přímo do baziliky sv. Petra.

Reklama

Prodejní automaty s občerstvením jsou v muzeu k dispozici. Zakoupit v nich lze nápoje i drobné občerstvení. Koncesní společnost zaručuje, že tyto stroje jsou svědomitě dezinfikovány.

Lidé také mohou využít služeb jediného otevřeného bistra v areálu. „La Pigna bistro“ lze využít také jako místa k obědu. I zde je vak nutná registrace přes muzejní online pokladnu. Na oběd jsou vyhrazeny časy od 12.00 a 13.30 hodin. Hosté však mají na oběd vymezených jen 45 minut.

Více informací o Vatikánských muzeích najdete na http://www.museivaticani.va/.

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap