Poutní místa

Valná hromada Matice svatohostýnské, z.s. v neděli 7. května 2023

Členové spolku Matice svatohotýnská zamíří v neděli 7. května 2023 na poutní místo Svatý Hostýn, kde bude mít zasedání valná hromada organizace. Před samotným jednáním bude na programu mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Mše svatá začíná v 9.15 hodin a bude ji celebrovat apoštolský administrátor olomoucké diecéze biskup Josef Nuzík.

Prezence členů matice od 8.00 hod. v Jurkovičově sále, zahájení valné hromady v 10:30 hod. Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná (dle článku VIII., odst. 3 Stanov Matice svatohostýnské, z.s.), zveme vás tímto zároveň na náhradní valnou hromadu konanou v neděli 7. května 2023 v 11:00 hod. na stejném místě.

Program valné hromady:

Zahájení, přivítání, slovo otce biskupa a otce rektora

Seznámení s programem a jeho schválení valnou hromadou

Zpráva o činnosti matice

Zpráva o hospodaření matice

Zpráva kontrolní a revizní komise

Dopravní obslužnost Svatého Hostýna

Diskuse

Usnesení valné hromady

Závěrečné požehnání a svatohostýnská píseň

Reklama

Odpolední program:  

13:00 hod. – svátostné požehnání v bazilice

14:45 hod. – mše svatá

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap