Poutní stezky

100 kilometrů po Cyrilometodějské stezce ve Středních Čechách

Spojení Čech a Moravy mezi Levým Hradcem a Velehradem navazuje svými krajními dotyky na dávné uzly šíření víry, vzdělanosti a potažmo kultury, původně ve směru od východu k západu, jak je nám známo.
Dnes je poutní trasa s již 40letou tradicí směrována především ve směru východním k nejvýznamnějšímu poutnímu místu naší země, k Velehradu. Od kostela sv. Klimenta v Levém Hradci, nejstaršího stojícího kostela Čech, se vine trasa naší metropolí přes Pražský Hrad a dál podél Vltavy míjí dávné střediska slovanské vzdělanosti Emauzy pod Vyšehradem. U Kunratic opouští Prahu směrem k proslulému Průhonickému parku a dál stoupá povodím Botiče až k jeho prameni, odkud nadlouho zapadne do hlubin lesů podél řeky Sázavy. Přes věhlas místních pivovarů ve Velkých Popovicích a Kácově tomuto kraji vévodí město Sázava s klášterem, v němž svatý Prokop před tisíci lety pozvedl slovanskou liturgii a písemnictví i pro západní část naší země.

Míjejíce meandry Sázavy s výhledy na hrady a zámky v Ratajích, Českém Šternberku, Zruči, Ledeči nebo Světlé spočine naše cesta u dalšího poutního místa u Ždáru na Zelené Hoře s kostelem sv. Jana Nepomuckého, vyšperkovaného Santiniho architekturou.


Po přechodu rozvodí, kdy opouštíme povodí Sázavy a přicházíme do povodí Svratky, nám také už ve Vítochově poblíž Bystřice nad Pernštejnem připomíná místní kostel sv. Cyrila a Metoděje naše přibližování se k Velehradu, nejen příchodem na Moravu. Od Bystřice zvolna a přitom vytrvale klesá cesta až k Tišnovu s jeho románským klášterem …. S tradicí…


O etapu dál nás vranovský klášter Paulánů svým tichým vzezřením uvádí symbolicky do nespoutané přírody Moravského krasu, skrze nějž hlubokými lesy doputujeme až do Křtin, k poutnímu chrámu Jména Panny Marie, čirou náhodou zas z ruky Santiniho.


Závěrečná část poutní trasy přes věhlasný Slavkov do vrchoviny Chřiby nabízí jak prohlídku hradu v Buchlově, tak tiché a táhlé lesní stezky po chřibském hřebeni až do chvíle, kdy se před poutníkem otevírá toužebně očekávaný sestup do Velehradu a po něm přicházející výhled na katedrálu.

Reklama


Vydejte se s námi prozkoumat jednotlivé části této úchvatné trasy. Letos si projdeme prvních 100 km z Levého Hradce do Kácova, kterými nás provede zkušený poutník Tomáš Jindřich.

Putování začíná 26. 7. 2023 na Levém Hradci a jeho cílem je 30. 7. 2023 Kácov.

Více k harmonogramu pouti a přihláškám najdete na webu www.putujmebezhranic.cz.

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap