Fotoevangelium

6. neděle velikonoční – Hlásat Krista

„Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, chci vyprávět, co prokázal Bůh mé duši.“ (Ž 66, 16).

„Filip přišel do hlavního samařského města a hlásal tam Krista.“ (Sk 8, 5).

„Milovaní! Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu a buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje.“ (1 Pt 3, 15).

Co spojuje tyto tři citáty z dnešních čtení? Téma svědectví. To je první a nejdůležitější úloha církve – vydávat svědectví o Kristu, o naději, kterou v něm máme. A protože církev jsme i my – ty, co čteš tento text, i já co ho píšu –, tak je to i náš nejdůležitější úkol. Toto potřebujeme dostat do krve. Nežijeme proto, abychom přijímali svátosti či chodili do kostela, ale přijímáme svátosti, abychom žili s Bohem a vydávali o tom svědectví. Pokud si myslím, že žiji s Bohem, ale nikdo o tom neví, klamu sám sebe…

I proto po delším váhání a odkládání píši následující svědectví:

Čtrnáctého února letošního roku jsem se dozvěděl výsledky odběru kostní dřeně. Mám nevyléčitelnou nemoc se zatím nejasnou prognózou. Hned jsme se s manželkou začali modlit za mé uzdravení a prosbu o modlitbu jsme postupně rozšiřovali mezi naše přátele, příbuzné a známé.

Zatím nejsem uzdraven, ale hned dva dny po oznámení diagnózy mi Pán dal toto slovo:

„Bázeň před Pánem přidává dny, a léta bezbožných se budou zkracovat“ (Přís 10, 27).

Chvíli trvalo, než jsem pochopil smysl tohoto Božího slova pro můj život. Nejprve jsem si totiž pomyslel: „Ale vždyť tohle vůbec neplatí. Nevidím to kolem sebe.“

A pak mi svitlo – věřím, že v moudrosti Ducha svatého: „Nemám nárok ani na jeden den. Každý je Božím darem, Pokud mám před ním bázeň, tak každý nový den je darem od Pána, je přidán k těm, které mi již daroval. Pokud jsem však bezbožný, tak jsem se právě dozvěděl, že jsem přišel možná o dvacet let života, že se mi život zkrátil.“

Toto Boží slovo přineslo klid do mého srdce a i s vysvětlením ho říkám každému, koho seznamuji se svou diagnózou.

Každé ráno od té doby vstávám s vděčností, že mi Pán přidal další den. Pán mi dělá velké věci.

Reklama

Poslouchejte, všichni ctitelé Boží, a každému říkejte, co udělal nejen mně, ale také každému z vás.

Fotka od Tim Hill z Pixabay

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora ze Slovenska. Děkujeme do žilinské diecéze a přejeme hodně sil do každého nového dne.

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap