Fotoevangelium

Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí

Ježíš řekl svým učedníkům: „Mějte bedra přepásaná a vaše lampy ať hoří, abyste se podobali lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, když přijde a zatluče. Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí. Amen, pravím vám: Přepáše se, pozve je ke stolu, bude chodit od jednoho k druhému a obsluhovat je. A když přijde po půlnoci nebo při rozednění a nalezne je tak, jsou blahoslavení.“

Evangelium – Lk 12,35-38

Fotka od Rafael Juárez z Pixabay
Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap