Poutní stezky

Cyklorosenkranz II. – vyjížďka na kole s růžencem a modlitbou za ukončení pandemie

Již podruhé organizuje farnost Hať u Hlučína tzv. Cyklorosenkranz. Skupina cyklistů se v neděli 13: září vydá v 15.00 hodin od kostela sv. Matouše na trasu dlouhou 40 kilometrů. Na jednotlivých zastávkách se budou cyklisté modlit desátky bolestného růžence.

Poprvé se takto projeli cyklisté v neděli 26. července. Ujeli 35 kilometrů po okolních obcích na české a polské straně území a pomodlili se 5 desátků radostného růžence. Spontánní akce o prázdninách napadla místního faráře P. Bartłomieje Błaszku. Do první růžencové jízdy se zapojilo 32 cyklistů. Většina z nich byla přímo z Hati, dva účastníci dojeli na kolech ze sousedních Strahovic.

Akce je vhodná pro starší 15 let. Mladší účastníci se mohou zapojit jen s doprovodem starších sourozenců nebo rodičů. Cyklisté do 18 let musí mít na hlavě přilbu. Nebude se vyřizovat pojištění do Polska. Zakončení akce „Cyklorosenkranz“ bude u fary v Hati požehnáním. Každý dostane na závěr od faráře za odměnu nanuk.

Reklama

Kde se pojede?

Hať, kostel sv. Matouše – zahájení modlitbou Vyznání víry v 15.00 hodin

  • 1. tajemství: Getsemany – Šilheřovice CZ, kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • 2. tajemství: Bičování – Bohumín CZ, kaple sv. Kříže
  • 3. tajemství: Trní – Bohumín CZ, kostel narození Panny Marie
  • 4. tajemství: Kříž – Chałupki PL, kostel sv. Anny
  • 5. tajemství: Smrti – Zabełków PL, kaple sv. Kryštofa
  •  

Závěr – Hať, fara – požehnání a nanuky

Fotka od Wojciech Kaczkowski z Pixabay
Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap