Knihy Poutní stezky Příběhy

Vyšel dotisk legendární poutního deníku „Musím jít dál. 4 404 286 kroků P. Františka Lízny za svatým Jakubem“

Autentický souhrn deníkových záznamů P. Františka Lízny o jeho první cestě do Santiaga de Compostela v roce 2004 je možné opět sehnat v online knihkupectvích. Brněnské nakladatelství Cesta, které vydalo všechny Líznovy poutnické deníky, připravilo krátce po jeho úmrtí dotisk knihy, která byla už léta beznadějně vyprodaná.

Vychází tak legendární popis putování, které známý český jezuita ve svých 62 letech zahájil v dubnu 2004 na Svaté Hoře u Příbrami a završil v srpnu téhož roku u hrobu sv. Jakuba v Compostele. Do deníku si zaznamenával jednotlivé denní etapy, náklady na nocleh a stravu, dary, které dostal nebo rozdal. Teologicko-filozofickými rozbory nezatížený text vypovídá nejen o pouti, ale hlavně o jeho vidění světa.

V knize nechybí situace, v nichž se tento kněz při zápasu sama se sebou dostává do situace těch, o které se většinu svého života staral a na které formou „modlitebního losování“ nezapomíná ani při této cestě. Prostý neliterární styl autora, s kterým koresponduje i výtvarný doprovod knihy, umožňuje snadnou orientaci v textu i člověku, který se nepohybuje v církevním prostředí.

Kde lze knihu koupit? V online knihkupectví již nyní!

Dotisk knižního deníku „Musím jít dál. 4 404 286 kroků P. Františka Lízny za svatým Jakubem“ lze koupit například v online knihkupectví Kosmas.cz za 178 korun.  

Ve stejném knižním e-shopu lze sehnat také cestopis z pouti P. Františka Lízny za sv. Brigitou Švédskou do Vadsteny, který vyšel v roce 2013. Titul Pouť za sv. Brigitou Švédskou do Vadsteny nabízí knihkupectví Kosmas.cz jen za 88 korun.

P. František Lízna SJ (1941-2021)

Pocházel z komunisty pronásledované rodiny, sám byl z politických důvodů pětkrát vězněn a vojenskou službu vykonával u PTP na Slovensku. V roce 1968 byl přijat do noviciátu jezuitského řádu a v roce 1974 byl vysvěcen na kněze. Podle jeho vlastního vyjádření mu byla veřejná kněžská činnost zakázána ihned po jeho primiční mši svaté a tento zákaz platil až do roku 1990. Byl několikrát vězněn pro své antikomunistické postoje.

Do roku 1989 působil převážně v dělnických profesích a v oblasti zdravotnictví. Veřejně mohl své kněžské povolání vykonávat až po roce 1989. V roce 1978 podepsal Chartu 77. Po sametové revoluci působil v Brně a ve věznici v Kuřimi. V letech 1995-2004 působil jako vězeňský duchovní na Mírově a až do své smrti byl farářem ve Vyšehorkách. V roce 2000 se stal členem vládní Rady pro lidská práva.

Reklama

Podnikl několik pěších poutí. Nejvýznamnější z nich byly pouť ze Svaté Hory u Příbrami ke Svatému Jakubu do Santiaga de Compostela v roce 2004. S putováním však začal již v době komunistické totality, kdy přešel celé Československo od nejzápadnějšího cípu u německých hranic až k nejvýhodnějšímu na východním Slovensku.

Uzdravení během pouti na Krym

Cestopisy o poutích P. Františka Lízny ve formě poutních deníků vyšly v nakladatelství Cesta také o jeho pouti z Fatimy do Compostely, k hrobu sv. Kateřiny Sienské do italské Sieny, k hrobu sv. Brigity Švédské do švédské Vadsteny a také obdivuhodná cesta přes celou Ukrajinu až do města Chersones na Krymu. Tuto cestu absolvoval s diagnostikovanou rakovinou prostaty, která byla v neoperovatelném stádiu. Po návratu z pouti na Krym do míst kde sv. Cyril a Metoděj našli ostatky sv. Klementa, rakovina z těla nemocného kněze ustoupila. Lékaři P. Františka Líznu zařadili mezi vzácné případy. Sám jezuitský poutník dodává: „Jak říkám, pouť uzdravuje.“

Oběť světové pandemie Covid-19

P. František Lízna SJ zemřel ve čtvrtek 4. března 2021 ve věku 79 let. V Olomoucké fakultní nemocnici podlehl komplikacím nákazy nemoci Covid-19, která se rozšířila mezi obyvateli fary ve Vyšehorkách, kde působil. Pohřben byl ve svých poutnických botách v pátek 12. března 2021 v kryptě brněnského jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap