Poutní stezky

Zimní putování po Vintířově stezce ze Srní na Šumavě do jihočeské Blatné

Komu chybí vícedenní putování, může už za měsíc nazout boty a vyrazit. Pokud to ovšem dovolí protiepidemický PES. Poutnický průvodce Petr Hirsch aktuálně naplánoval první letošní putování na Šumavu a do Pošumaví již na konec února. POZOR – z důvodu vládních nařízení termín putování posunut o měsíc na 24. – 28. března 2021.

Vzdal se postavení, majetku a stal se mnichem

Světec původem Durynska pocházel z urozeného rodu. Byl spřízněn s císařem Jindřichem II i s uherským králem Štěpánem. Gunther neboli česky Vintíř se narodil asi v roce 955. Po předčasné smrti svého staršího bratra Sizza se ujal vlády nad rozvětveným rodem.  Svého významného společenského i politického postavení se však vzdal. Zlomem v jeho životě a v utváření názorů na víru bylo setkání s biskupem Gothardem i to, že v době vstupu do benediktinského kláštera byl už vdovcem.

O tom, že jeho životní rozhodnutí bylo na svou dobu velmi radikální, svědčí i darovací listina z 25. prosince 1005, v níž odevzdal svůj majetek klášteru Hersfeld jako prebendu pro klášter Göllingen. Tím však jeho úsilí po změně života neskončilo. Byl to teprve začátek. Biskup Gothard vzal Vintíře do kláštera v bavorském Niederaltaichu. Odtud se pak Vintíř ještě jako rytíř vydal na pouť do Svaté země. Po návratu na jaře roku 1006 odložil před oltářem sv. Mořice zbraň a započal noviciát. O rok později složil řeholní sliby.

Poslední poustevnu založil na Šumavě. Po smrti spočinul na Břevnově

Legendy a životopisy sv. Vintíře hovoří o tom, že měl nejprve problém vzdát se světských radovánek. Později však odchází do samoty a žije příkladný život světce, poutníka a poustevníka. Prošel Bavorsko a nakonec se usadil na bavorské straně Šumavy. Založil zde poustevnu, z níž se s příchodem dalších mnichů zrodil klášter Rinchnach. Vintíř se zde podílel na vybudování kaple sv. Jana Křtitele. Stejnojmenný kostel je v této bavorské obci dodnes, klášter byl zrušen v roce 1803.  

Vintířova stopa vede v závěru jeho života do Čech. Opět hledal samotu a místo pro svou poustevnu. Našel ji na Šumavě. Usadil se na vrchu Březník u Dobré Vody, kde v poustevně Březnice 9. října 1045 zemřel. Podle svého přání byl pochován v břevnovském klášteře. Během husitských válek zde byly jeho ostatky znesvěceny. Pamětní deska s postavou sv. Vintíře tzv. kenotaf se však nachází při jižní stěně klášterní baziliky sv. Markéty dodnes. Více k životopisu sv. Vintíře zde.

Poutníci se vydají po stopách světce. Trasa je dlouhá 110 km

Místa spojená s pobytem světce na území České republiky se stala inspirací pro vytyčení Vintířovy stezky. Po ní se na konci února vydají poutníci. Své pětidenní putování zahájí v Srní, odtud se vydají do Dobré Voda, Svatoboru, Sušic, Horažďovic, Chanovic a cílem je kostel Nanebevzetí Panny Marie v Blatné. Trasa zimního putování má necelých 110 km. Všechny potřebné informace o jednotlivých denních etapách a organizaci poutě včetně přihlašovacího formuláře najdete na webu pout.eu.

Zimní putování se uskuteční jen za předpokladu, že to umožní vládní nařízení a opatření k zastavení šíření pandemie koronaviru.

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap

Tato stránka používá soubory cookies pro analýzu návštěvnosti, správné fungování webu a reklamu. Používáním tohoto webu souhlasíte s tímto použitím. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít