Poutní stezky

Plakát pro Svatý rok v Santiagu znázorňuje bránu slávy mistra Matouše a zve na cestu za sv. Jakubem

Plakát, kterým diecéze Santiago, propaguje aktuální Jubilejní rok svatého Jakuba, využívá digitálně upravený motiv portálu slávy „Pórtico da Gloria“. Touto bývalou vstupní branou do katedrály prochází poutníci od 12. století. Rozsáhlé dílo sochařského mistra Matouše, na němž pracoval mezi lety 1168 a 1188 na objednávku leónského krále Ferdinanda II. Do Svatého roku 2021 vstupuje tento výrazný prvek katedrály plně zrestaurován stejně jako fasáda celého chrámu.

Svatý Jakub vítá poutníky slovy „Pán mě poslal“

Vstupní brána do katedrály v Santiagu de Compostela se skládá ze tří oblouků, každý z nich připadá na jednu ze tří lodí svatojakubské svatyně. Ve středním sloupci je socha apoštola sv. Jakuba Většího s listinou v pravé ruce, na níž je latinsky vytesáno „Misit me Dominus – Pán mě poslal“ a odkazuje na jeho apoštolské hlásání v Hispánii, a tím také vysvětluje jeho pohřeb v Compostele.

Toto vrcholící dílo románského sochařství a univerzálního umění bylo po staletí původní a primitivní branou pro poutníky do katedrály. Jeho více než 200 výrazných a živých žulových postav vítá poutníky přicházející do katedrály, aby uctili památku apoštola Jakuba, a vytvořily animovanou kamennou malbu s teologickým poselstvím zaměřeným na Kristovu záchranu člověka.

Toto ústředního poselství Svatého roku hlásá plakát heslem v katalánštině „SAl de tu tierra. El Apóstol te espera“ doslovně tedy „Opusť svou zemi. Apoštol na tebe čeká“. Ve stejném textu je navíc ukryta výzva „Pozvěte všechny“.

Na pouť do Santiaga se lze vydat fyzicky, duchovně i digitálně

„Vydat se“ na cestu –  na pouť do Santiaga vstoupit do katedrály lze fyzicky, duchovně a dokonce i „digitálně“. V cíli cesty se pak „nechat se obejmout“ přítelem Páně, svatým apoštolem Jakubem, který čeká na každého z poutníků, aby otevřel dveře a přijal z milostí jubilejního Svatého roku.

Při pohledu na tváře a postavy obnovených polychromech „Portálu slávy“ má poutník rozjímat o kráse křesťanské víry. Současně v nich může vidět mnohotvárné a barevné vyjádření víry tolika poutníků z různých prostředí a ras, kteří se v průběhu dějin připutovali k hrobu apoštola.

Od roku 1122 přišla letos řada na 120. svatý rok. Příští v roce 2027

Grafici si při tvorbě plakátu pohráli také s číslovkou loga „Ano Santo Compostelán 2021“, kde nulu v letopočtu nahrazuje hřebenatka, starobylý symbol Compostely a poutníků. Zpětné pořadí čísel roku 2021 zase symbolizuje číslo, které v sérií jubilejních let aktuální Svatý rok zaujímá, je to číslo 120.

Reklama

Přesně tolik Svatých roků již toto španělské poutní místo zažilo od vyhlášení prvního Svatého roku roku, který v roce 1122 vyhlásil papež Kalikst II. Svatý rok se vyhlašuje vždy, když památka apoštola Jakuba Staršího (Vetšího) vychází 25. července na neděli. V kalendáři se tato shoda objevuje pravidelně vždy po 11, 6, 5 a 6 letech.

Naposledy byl Svatý rok v Santiagu de Compostela v roce 2010. Příští „Svaté roky“ tedy připadnou na léta 2027, 2032, 2038 a 2049. Kvůli koronavirové pandemii papež František mimořádně prodloužil milosti Svatého roku 2021 až do konce roku 2022. Svatá brána otevřena 31. prosince 2020 tak zůstane otevřena až do 31. prosince 2022.

Oficiální web jubilea v Santiagu de Compostela na https://anosantocompostelano.org/

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap